is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later zal breedvoeriger hierover gesproken worden.

s°. P. M. seminïbus purpurascentibus (bluthrother [klumphirse). Millet a graines sanguines. (Eoode gierst.) Is even als de witte eene kleurvariëteit (spielart) der gele gierst, die door bruinroode of helderroode zaden zich kenmerkt. De plant is, zoo als boven reeds aangehaald, gedeeltelijk bruinrood of zwartbruin op de steng, de randen der bladen en de klepjes der spiculae gekleurd. Het groene gedeelte is ook donkerder dan bij de andere soorten. De Setaria Italica (Beauv.) Panicnm Italicum bij Metzg. Eur, Cer., komt volgens zijne opgave in eene soort en 4 variëteiten , zij zijn : I°, met eene verlengde aar, spica elongata, de hoofdvorm gele zaden. 2°, eene korte eironde aar (Spica subovoidea) gele zaden. 3”, idem (idem) oranje gele „ 4°, idem (idem) bloemstelen violet. s°, idem, geene bloemstelen of zeer korte, pedunculis nullis vel brevissimis. Over de soorten der Setaria zal niet verder gehandeld worden, alleen nog dit op te merken, dat de variëteit no. 5 ook genaamd wordt Setaria germanica lloth, Panicum germanicum en inde synopsis van Koch, onder de Setaria italica aangehaald wordt – als eene variëteit, waar de omwindsels slechts weinig langer zijn dan de aartjes en de bloemspil met lange haren bezet is. De Duitsche benaming voor het geslacht Setaria is: Kolbenhirse; de Pransche : millet des oiseaux. Het wordt veel gebruikt als vogel-voeder. In het werk vanDr. Hlubek, „Die Landwirthschafslehre” waar over Panicum Miliaceum L. gehandeld wordt, en de vijf variëteiten der zaden worden opgegeven, vindt men ook, dat de donkere kleurvariëteiten meest inde noordelijke landen voorkomen en dit dus met het klimaat in verband zouden staan. Mij ontbrak nu nog eene verzameling der zaden in die aangehaalde werken opgegeven, ten einde de vergelijking en

148