is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glycosurie meer alleen, dan te gelijk met de inosurie wordt Waargenomen. Wanneer eene suikerhoudende urine tegelijkertijd inosit-houdend is , kan de hoeveelheid glycose betrek* kelÜk aanzienlijk zijn, of integendeel bijna niet. Men kan echter in dit opzigt geen regel stellen. Wanneer men de inosit in eene albumineuse urine aanzoo is er aanleiding om met zorg naar glycose te z°eken, hetzij deze er reeds in bestaat, hetzij ze er zich "eldra in vertoont, hetzij ze er vroeger in is waargenomen. Inde polyurie, welke door vele harer verschijnselen aan diabetes mellitus nadert , heeft de schrijver nimmer den doorgang der inosit inde urine bevestigd gevonden. Evenmin v°ad hij ze, buiten de diabetes mellitus en nephritis albu- aeuta of ehronica , inde talrijke pathologische urinen die hij geanalyseerd heeft. Ook vond hij ze niet inde urine Van zoogende vrouwen , welke het koperpotasch-vocht sterk ff-'duceert.

Rit zijne onderzoekingen resulteert, dat de inosurie niet eene eigenlijk gezegde ziekte moet beschouwd worden , alleen als een verschijnsel. inosit die in het organisme gevormd wordt, schijnt Wr ontstaan meestal niet aan het gebruikte voedsel vers°huldigd te zijn en zij is ook niet afkomstig van eene omz®tting der glucose. De vórming der inosit inde dierlijke is naauw verbonden aan de glycogenische functie 6r lever, en de inosit schijnt, even als de dextrin en de %Cose , eender produkten te zijn welke afkomstig zijn van omzetting der glycogenisohe stof. (Journal de Pharmacie et de Chimie Avril, 1863, p. 271.) ft • • – °®reiding van kleine hoeveelheden acidum hydriodicum; door Dr. Rieckher. brengt 1 once zwavelkoolstof ineen B—9 duim lange feageerbuis of eene van onder toegesmolten glazen buis , 'Velke van boven met eene kurk kan gesloten worden,

189