is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dein alcohol oplosbare bestanddeelen van het door aether van vetten bevrijd moederkoorn , heeft Wigge r s ontleed in ergotin (het gekleurde, kinaroodachtige, in koud water onoplosbare bestanddeel van het alcoholisch extract), in moederkoornsuiker (uit de waterige oplossing van het alcoholisch extract kristalliserend) en in eene onkristalliseerbare siroop, die hij den naam van planten-osmazoma gegeven heeft. De hoeveelheid van de ergotin bepaalde Wiggers op 1,25 pCt., de moederkoornsuiker op 1,55 pCt. en van de

plantaardige osmazoma op 7,76 pCt. De hoeveelheid van het alcoholisch extract alzoo op 10,56 pCt. van het moederkoorn. De ergotin (naar de I'ransche benaming des moederkoorns seigle ergoté) is een roodbruin poeder, op kmarood gelijkend, vaneen eigenaardigen sterken reuk , vooral bij verwarming en een eigenaardigen , sterk specerijachtigen , scherp bitteren smaak; oplosbaar in alcoJiol met eene roodbruine kleur en daaruit door water te praecipiteren, waarin het onoplosbaar is. Het is onoplosbaar in aether , oplosbaar in geconcentreerd azijnzuur en door toevoeging van water of verdund zwavelzuur daaruit weder neer te slaan. Chloriumgas ontkleurt de met water vermengde alcoholische oplossing der ergotin dadelijk onder praecipitatie van witte vlokken. Is gemakkelijk oplosbaar in bijtende potascMoog en daaruit door verdund zwavelzuur praecipiteerbaar. Geconcentreerd zwavelzuur lost de ergotin met roodbruine kleur op en water slaat uit deze oplossing grijsbruine vlokken neder. Oplossing van earbonas natricus, noch carhonas kalicus lossen de ergotin op. Zij smelt niet bij verwarming, zwelt ook niet op, maar verspreidt een eigenaardigen reuk, verkoolt en verbrandt eindelijk onder achterlating van sporen van asch. 9 grein ergotin, vertegenwoordigende la/2 oneen moederkoorn, zijn voldoende om een haan na verloop van 3 dagen te dooden. Het werd niet onderzocht of de ergotin stikstof bevatte, waarschijnlijk bevat het daar veel van, daar al de reactiën er mede groote overeenkomst bezaten met die der eiwitzelfstandigheden. Dat de albumin bij koking met zoutzuur violette ontledingsprodukten levert (bij de proef van 3e S. 5e J. 18

273