is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gecoaguleerd eiwit niet ontnemen , maar chloriumwater maakt het iodium vrij en het vocht kan alsdan de stijfsel blaauw kleuren.

2. Invloed van Tiet water op de kleuring van stijfsel door iodium. Deze invloed moet volgender wijs geformuleerd Worden: Bij gelijke temperaturen, treedt het iodium sneller inde korrels van het aardappelmeel en treedt er spoediger uit bij aanwezigheid van water dan van alcohol, aether, vlugge oliën of iodiumdamp. De ontkleuring is des te sneller naar mate de temperatuur hooger is. Door iodium gekleurd aardappelmeel bewaart , als het door water doortrokken was geweest, dezelfde kleurnuance (blaauw, rood of geel) nadat dit water er door verdamping door middel van alcohol aan ontnomen was. Het aardappelzetmeel neemt verschillende kleuren aan, naar mate het meer of minder door water doortrokken is, op het oogenblik dat er het water in doordringt. Het verkrijgt alleen dan eene zuiver blaauwe kleur als het met water verzadigd is. 3. Invloed van de hoeveelheid iodium op de kleurnuance van de stijfsel. Wanneer men in eene waterige oplossing van iodium korrels aardappelmeel brengt, neemt men dikwijls waar, dat er bleeke, violette of violetroode zijn, nooit andere , die zeer donker indigoblaauw zijn. Het zou schijnen als of de oorzaak van deze ongelijkheid in nuance niet anders kon verklaard worden, dan uit de hoeveelheid iodium welke door de korrels geabsorbeerd is. Deze conclusie zou echter valseh zijn; men kan er zich bijvoorbeeld van overtuigen , door zeer langzaam aardappelzetmeel te kleuren, hetgeen men doet dooreen stukje iodium in tegenwoordigheid van aardappelmeel in gedestilleerd water te plaatsen; de eerste kleur die men waarneemt is helder blaauw en niet violet of rood, en langzamerhand neemt zij in intensiteit toe, zonder dat de nuance gewijzigd wordt. De ongelijkheden die men van den beginne af aan waarneemt zijn afhankelijk van de structuur van het celweefselomkleedsel der korrels en niet van de hoeveelheid geabsorbeerd

9