is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een alcaloïd gevonden te hebben, maar volgens Maier en Eost vanTonningen was dit eene bittere extractieve zelfstandigheid, die volgens Maier wel Uncarine genoemd mag worden. De heer Kreijenberg vond inden bast van Naucle® ferruginea acidum .tannicum, acidum gallicum , hars , zonder veel apothema, kleurstof, amylutn, eene vlugtige stof van looistofachtigen reuk, organische zure potaschzouten , kalk' zouten en phosphorzure zouten. Buitendien gaven alle reagentia, door welke alcaloïd en gepraecipiteerd worden, sterk® neêrplofsels, 16. Narcotica. Inden Indischen Archipel worden vele narcotica gebruikt; vele narcotische middelen worden tegen allerlei ziekten, vooral tegen buiklijden, en te regt, door Europeaansche geneesheeren gegeven. Onder de Uubelliferae hebben wijde Hydrocotyle asiatie® die tot de narcotische scherpe vergiften behoort. De inlander gebruikt de plant tegen dysenterie. In Britsch-Indië maakt de inlander, de Hindoe zoowel als de Mahomedaan» niet alleen gebruik van het heulsap, maar ook van den hennep (Cannabis indica BI.) In Hederlandsch-Indië wordt de hennep zelden aangeplant. In Britsch-Indië wordt ook vaak van de wortels van Ac°' nitum ferox gebruik gemaakt. Dit vergif is daar op de bazars bekend onder den naam van Bish, Nokia of Jhuf> maar in Nederlandseh-Indië niet bekend. De Datura-soorten als Koetjoeboeng (Datura arborea £•) Eoetjoeboeng boddas (Datura alba Nee s), Koetjoeboeng IcasdM* (Datura metel L. of Datura fastuosa of Datura nigra zijn bij de Javanen algemeen bekend, De Sundanees geeft aan eene soort wilde duiven (C°' lumbo Bantamensis) en aan de sprinkhanen (jangkoks) de zaden van de Datura. Aan de eersten om eene heldere stem te geven en aan het zingen te helpen en aan de andere® om zich dood te vechten. Het sap der fijngewreven bladen, vruchten en zaden wordt inde oogen gedruppeld bij menschen die ijlen. Bij aa®'

318