is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze vier soorten werden afzonderlijk gedialyseerd. Na

verloop van 24 uren werden de verkregen vochten naauWkeurig uitgedampt, terwijl de bekomen overschotten afzonderlijk met alcohol werden behandeld, ten einde de minerale zouten (zouten van soda, kalk enz.), welke gedialyseerd waren af te zonderen. De gewone reactiven der brucine (acidum nitricum) on der morphine (acidum nitricum, chloreturn ferricum) toonden zeer scherp de aanwezigheid van deze alcaloïden aan inde residu’s der alcoholische vochten. Eveneens werd de digitaline in het water van het eerste vat terug gevonden. Het residu nu der uitdamping van dat gedeelte van het vocht, waarbij geen plantaardig aleali ge' voegd was, werd in verschillende gedeelten met de reactiven onderzocht, welke ter opsporing van de brucine, morphine en digitaline gebruikt waren. Deze proef had ten doel om zich te overtuigen, dat de dierlijke zelfstandigheden, waarbij men de vergiftige stoffen gevoegd had, met deze reactiven op zich zelven geene kleurreactiën vertoonden, waardoor men in dwaling zou kunnen gebragt worden. Het resultaat dezer controle liet geen twijfel over de waarde der dialy3o toegepast op onderzoekingen van dien aard. Grandeau heeft tevens naar eene zoo veel mogelijk ken* merkende reactie der digitaline gezocht. Tot nog toe kent men als scheikundige reactie, geschikt om de digitaline van de andere plantaardige vergiften te onderscheiden, geen ander dan de groene kleur veroorzaakt door de oplossing va® dit alcaloïd in sterk zoutzuur. Deze reactie kan echter geeno zekere aanduiding zijn van de aanwezigheid van digitaline» want verschillende organische zelfstandigheden worden eveneens door sterk zoutzuur groen gekleurd, De opeenvolgend0 werking van zwavelzuur en bromiumdampen schijnt echter eene kenmerkende reactie voor de digitaline te zijn, zelfo wanneer dit alcaloïd in zeer geringe hoeveelheden aanwezig is. Zuivere digitaline namelijk wordt in aanraking met zwavelzuur als terra Sienna bruin gekleurd; deze kleof gaat na verloop van eenigen tijd over in wijnrood; door b>J' voeging van water wordt de kleur otmiddellijk vuilgroen.

344