is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGISTER.

Blz. Vruchten. Over hunne verandering door het leggen; door prof. A. Vogel. 372 W. Was. (Onderscheiding van bijen-) in het was der Sumachineën; door dr. Joh. J. Batka. 274 » Over de vorming hiervan; deor Frariére. 264 » (Zuivering van paraffinhoudend). 576 Waterstofgas. Over sommige opmerkelijke verschijnselen inde vlam daarvan. 109 Weefsels (Om) onbrandbaar te maken. 317 Welke waarde verkrijgt de door ijzervitriool gedesinfecteerde mest. 322 Werking van het iodium, bromium en chlorium op suiker; door Fongera. 143 » van phosphorus op de zouten van koper; door Blondlot. Witte phosphorus (Over); door E. Baudrimont. 145 Wijziging inde bereidingswijze volgens Lie bi g van het acidum hydriodicum en iodetum kalicum en daarstelling van zuiver acidum phosphoricum als bijproduct; door Pettenköfer- 197 IJ. IJzer. (Nieuwe bron van magnetisch). 207 » oxyd. Afzondering en weging hiervan uit citroenzure en wijnsteenzure oplossingen. 332 » hydraat. Over de inwerking van warmte daarop, bij tegenwoordigheid van water; door Edward Davids. L. Zetmeel inde planten. Bepaling hiervan; door Dragendorff Zinkdamp. Reductie der metalen hierdoor; door J* A. Poumarède. 282 Zink. Nieuwe methode om dit metaal op chemischen weg met de schoonste kleurschakeeringen te voorzien; door prof. Boettger. 257 Zuivering vaa den nitras bismuthicus basicus van verontreiniging met arsenik en andere metalen. 51 » (Over de) van Graphiet; door dr. C. Wr i n c k 1e r. 344 » van paraffinhoudend was. 376

XIX