is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Rhigolen, een nieuw plaatselijk anaestesicum. Prof. Bigelow te Boston vermeent een bijzonder werkzaam anaestesicum te hebben ontdekt ineen der talrijke samengestelde producten van de destillatie der petroleum. Hiertoe behooren de bausolen, kérosen, kéroselèn, gazolen, welker verschil van vluchtigheid al het verschil uitmaakt. In eene nieuwe roededeeling van 9 April aan de Medical Society, heeft hij een nieuw middel, de rhigolen doen kennen , aldus genoemd naar het grieksch tivyo;, buitengewoon koud. Deze zelfstandigheid kookt op 70° P. of 38° C. Zij is alzoo de meest vluchtige dezer tot nog toe bekomen hydrocarbureta. Het kwik daalde er mede tot op 19° P. onder nul; geheel van zuurstof bevrijd, is zij de lichtste der bekende vloeistoffen. Haar soortelijk gewicht is = 0.623, terwijl die der kéroselén, onlangs voor dit doel door prof. Sim s o n gebruikt, 0.633 is en slechts op 90° P. of 58° O. kookt. Haar buitengewone vluchtigheid brengt eene plotselinge afkoeling voort, welke in staat is om de huid gedurende 5 a 10 minuten te bevriezen. Bigelow gebruikt voor zijn doel om te anaestiseren eene flesch, voorzien met een metalen buis, welke door de kurk gestoken is en waaraan ineen rechte hoek en op eenigen afstand der hals, de buis die met de lucht communicatie heeft, is bevestigd , zonder dat deze echter inde flesch wordt ingelaten. De rhigolen verdampt door de eenvoudige warmte der hand waarmede men de flesch vssthoudt; deze warmte is voldoende om haar geheel te ledigen en eene koude voort te brengen tot 15° onder 0, Bigelow besluit er uit dat deze stof te verkiezen is boven de aether, die slechts op 96° P. kookt en wel wegens hare snelheid van werking, lage prijs en gemis van reuk. Br zijn echter tot nog toe geen proeven er mede met dit doel genomen en haar buitengewone ontvlambaarheid zal altijd een beletsel zijn voor haar gebruik en algemeene aanwending. {Boston med. and. Surg. Journ,, April.)

284