is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groene kleuring van het op zulke wijze bekomen oxyd is afhankelijk van de wijze van bereiding; het is overigens bekend, dat het kwikoxyd in zeer verschillende nuancen kan voorkomen, Eene oplossing van bismuthoxyd in smeltende potasch, oxydeert inde lucht schielijk hooger en wordt steeds donkerder rood. Na de bekoeling is zij bruin gekleurd en laat bij afwassching met water een amorph poeder achter, dat er uitziet als loodsuperoxyd. Het is watervrij en bevat geen spoor van potasch. Ofschoon de schrijver het nog niet geanalyseerd heeft, gelooft hij toch, dat het de samenstelling van Bi2 04, is bismuthzuur-bismuthoxyd volgens Arp p e, heeft, want het laat bij koken met verdund zwavelzuur een rood poeder achter, dat de eigenschappen van het bismuthzuur-hydraat bezit.

Het soda-hydraat verhoudt zich bij deze proeven juist zoo als het potasch-hydraat. Magnesia, baryt, strontiaan en kalk lossen zeer gemakkolijk op in smeltende potasch, minder gemakkelijk in soda. 100 deelen potasch lossen ongeveer 50 deelen Ca O of Mg O en 30 deelen Ba O of Sr O. Het kon tot nog toe niet uitgemaakt worden of hierbij bepaalde verbindingen ontstaan. Zeer in het oogloopend is de groote affiniteit der zuurstof tot deze oplossingen; zij oxyderen zeer vele metalen tot hun hoogste oxydatiegraad, voornamelijk het zilver. Bewerkt men bij voorbeeld de smelting in eene zilveren schaal, zoo lost na korten tijd veel zilver op , en de massa wordt na bekoeling bruin, bij behandeling met water zwart. Even zoo gemakkelijk lost het koperoxyd op, dat eene schoone blauwe oplossing levert. Ook het ijzer lost op, maar zeer langzaam; waarschijnlijk ontstaan hierbij alcalizouten. Lood in de smeltende massa gebracht, oxydeert tot loodsuperoxyd , dat zich wel met de aarden, doch zoo het schijnt, niet met de alcaliën verbindt. Het is opmerkelijk, dat de alcali-verbindingen zeer gemakkelijk ontstaan, als men bij voorbeeld loodoxyd (Massicot) in smeltende potasch oplost; de vloeistof levert dan bij bekoeling kristallen van loodzure potasch. Wanneer men niet lang genoeg in aanraking met de lucht *

291