is toegevoegd aan uw favorieten.

Sportkroniek; weekblad voor sport, jrg 34, 1935, no 48, 17-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTELS, RESTAURANTS • EN CAFÉ’S IN NEDERLAND

j Hoteï Café Restaurant „RSCHE”, Heuvel 47, tel. 491, TILBURG | Eigen AufolfaHing!0™ mSt PEHAAS

HOTEL DE L’EUROPE AMSTERDAM

KAMERS; f 4.50, t S.-, 6—, f 7._ Ine', ontbijt en alle goede zorgen Fraaie zalen voor Vergaderingen en Feestdiners

H.V. RESTAURANT-! BOSCH

Gortstraat-Ketiingstraat DEN HAAG VAN OUDS BEKENDE KEUKEN VERGADERZALEN GRATIS BESCHIKBAAR

BEZOEKT Hotel Café Restaurant ROZAfIdC , V IITREtHTSC.HISTRAAt’9O o O STER BÉ EK Stroomend water TELEFOON 537^ 'Prima keuken Billijke prijzen J. W. JACOBS

Bezoekt gedurenbde de zommermaanden het geheel nieuw gerestaureende en intiem ingerichte

RESTAURANT c. n. a. loos Hofplein fS, ROTTERDAM. Tel. 84665 (2 lijnen)

JAARBEURS-HESTAURANT – UTRECHT (Dlraetle C. HARTJE) Speciale voor CHJBM4ALTUDEN en VERGADERINGEN – THÉ-, DINER- en AVONDCONCERT Meest gunstige en centrale ligging voor Automobilisten

I ER ZIJN VELE HOEKJES DOCH MAAR ÉÉN CORNER-HOUSE Het Café-Restaurant met eigen sfeer LAAN v. MEERDERVOORT hoek REJNKENSTRAAT IÏEL. 392242 DEN HAAG | 3 BILLARDS – VERGADERZALEN

GEEN ZALENNOOD MEER! Bezoekt Café met vergunning van ouds „IN DE LAAGTE”, Kruiskade 101, Tel. 1 1 032 en Café met cantine en feestzaal Vierhavenstraat 73 Tel. 30653-32946 ROTTERDAM! Zaal te huur voor pl.ra. 200 personen Speciaal ingericht voor het geven van Feest- en Clubavonden van sportvereenigmgen.

BRINK'S LUNCHROOM AMSTERDAM DERUYTERKADEIOI-102 TELEFOON NR. 40 658 DAGELIJKS CONCERT

Hotel, Pension, Theetuin „MBOLEGATEN” HATTEIW – TEL. 124

S troomend water temidden der bosschen plm. 400 H.A. Vrije wandeling voor bezoekers en gasten. Aparte terreinen voor Congressen, groote gezelschappen en Scholen (reductie). Aparte speel- en kindertuin. nieuwe exploitant W. H. WESTERBEEK

Op SCHAVELINGEN ™ S beslist naar CAFÉ-RESTAURANT I i P O S T of naar SEiMPOST-BIOSCOOP Hl)t el'ee!e laar dopend

Wist dat eenamusementscentrum heeft dat zich met het Buitenland kan meten ? „REEHORST" aan den weg Ede-Beonekom, omvat Bioscoop, Tooneelzalen, Vergaderlokalen Theetuin, Cafe-Restaurant, Tennisbanen, Zwembad op twee minuten afstand.

KRONIEK

Het Kampeer-Centrum „Coldenhove” te Eerbeek. Gelegen f mooiste gedeelte van de Zuid-Veluwe is „Coldenhove” wel een ideaal' voor hen die houden van natuurschoon en het heerlijke, vrije ka»f leven. Vooral sportbeoefenaars zullen er met genoegen verblijv6»'. plm. 10 minuten afstand van het kamphuis is een goed ingericht zvfe» waar ook van zonnebaden genoten kan worden. De mooiste gedeelte» de prachtige bosschen en heidevlakten zijn doorkruist met goede rt' paden. Men kan er heerlijke wandeltochten maken en voor de beoef»» van de paardensport is er het Geldersche Ruiterkamp dat over een Pra collectie goed mgereden rijpaarden beschikt.

Kampeer-Centrum „Coldenhove” is een inrichting met een bijz° cachet. Men kan er zoo duur en goedkoop van zijn vacantie geniet05 men zelf wil en betalen kan. Zij die over een eigen tent beschikken, kj> deze tegen een geringe vergoeding opslaan op één der vele »o<»6, 'boschte plekjes van het 45 H.A. groote terrein. Ook zijn er eenvo11 ,en meer luxueuze tenten in huur verkrijgbaar. Het eigenlijke kampM, geheel van hout opgetrokken en past zich aardig aan bij de schilder»6,, omgeving Het heeft een groote cantine met in den zijvleugel I 2 voudige, doch keurige, nette slaapkamers voorzien van twee bedde,sj iuur van deze kamertjes is ook billijk, men mag er zelf zijn potje o net eten mt de kampkeuken betrekken, tegen zoo goed als kos prijzen. In den z.g. kampwinkel kan men alle huishoudelijke waren K hen. De onderneming heeft op haar terrein een tiental landhuisjes bouwen, die geheel vrij liggen en gerieflijk ingericht zijn. De leid6'5, eigenaren van het Kampeer-Centrum beschikken over een jare»5. practische ervaring op kampeergebied. Het zijn dhrn. Wolzak en K6*! die resp. Voortrekker-leider en Voortrekker-instructeur bij de Padvlll geweest zyn. J

Het Kampeer-Centrum „Coldenhove” is een instelling die voOr,;i dezen tijd in een behoefte voorziet en veel menschen een genoeg6'', gezonde vacantie kan schenken. Ben reclame voor verblijf in het 6 land, dat zoo bijzonder vee! natuurschoon, vooral in dit gedeelte sc»e

Naar den Olympischen Dag. – De groote belangstelling, die er «f twijfeld voor den Olympischen Dag op 30 Juni a.s. zal bestaan, he6l Nederlandsche Spoorwegen aanleiding gegeven wederom speciale f6ts kaarten naar Amsterdam beschikbaar te stellen van verscheidene Plaa m ons land. Ze zijn aan de bekende adressen verkrijgbaar

VFgg|||

Alle, WESDORP-TENTEN fiC 2 jaar schriftelijke Leden R. V. B. en K. N. V’s 5 % korting.

“ T SCHILLETJE HOEOKEN DE DIE & CO. – ROTTER fanUßHimmMm-.—,.| II ■■■■m l lUIIIWMIBIUMU I Il|| ih , J

'VOOR BETEBH koffie Erve J. VAN DEN BEB<r| EN THEE hooh»khhtoob mw M^>

COLDWELL QRASMAAIMACHINP

de meest gebrul^ VELE DUIZENDEN HAI,C MACHINES, CIRCA 500 MO?0* MACHINES IN HOLLAND GELEVE^ Zeer vele referenties GxQXisdemor^y Vraagt inlichtingen aan;

JEAN HEYBROEK – BILTHOVO*/