is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, jrg 26, 1949, no 40, 14-10-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ted<>ctie srontwoöï-deiijk voor de inhoud: B. PL ANJER v 1 tstroat 128, Telefoon 10398, Utrecht r*c*»ijQt wekelijks Ab P °nnementsprijs: f5. , Buitenland f6. per jaar Ad ranco Per post bij vooruitbetaling. mi®i«ratie. Drukkerij DE RAAT i DE VRIES a9dsatraat 6-12, Amsterdam-C., Telefoon 35132 Bfrekening: (,De Zwemkroniek", No. 13930.

Twee spelers van het Nederlandse zevental hebben, vers van de naald en fris van de lever verteld van de dingen des gemenen levens, daar in Italië. Zij hebben uit de volheid van hun herinneringen neergeschreven de dingen, die de Nederlandse ploeg in Milaan en in Genua beleefde en heel goed gezien zij hebben daarbij de nadruk gelegd op de entourage, indachtig het feit, dat over de wedstrijden zelve al zoveel geschreven is in dagbladen en periodieken en dat bovendien de radio dag voor dag het verloop er van schetste. Gerrit Bijlsma en Cor Braasem hebben er goed aan gedaan het boekje zo op te vatten, want zij konden nu een beeld geven van hetgeen rondom de wedstrijden leefde en gebeurde. Intens hebben zij deze wondermooie reis ondergaan en ook daardoor weten zij van het beleefde over te dragen aan hen, die hun boekje ter hand zullen nemen, er aan beginnen en het geboeid ten einde zullen lezen. Als dan de laatste zin geproefd is, zullen zij dit boekje onder hun bereik houden om er zo hier en daar eens in te grasduinen, om hier en daar een anecdote, een beschrijving nog eens te herlezen. En ook om de 15 plaatjes uit het boekje nog eens weer te bekijken en ook daar plezier aan te beleven. Nagenoeg al die afbeeldingen zijn reproducties van foto’s, door weer andere leden van de ploeg gemaakt en het boekje heeft ook daardoor het accent gekregen van het unicum. Uit de tekst en uit deze niet eerder gepubliceerde foto’s kan de lezer zich inderdaad een beeld vormen van hoe een Nederlands zevental op reis reilt en zeilt.

26e Jaargang No. 40 14 October 1949 de OFFICIEEL ORGAAN VAN DE „KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZWEMBOND" |K N ZS| UITGEVERS: DE RAAT & DE VRIES BONDSBUREAU K.N.Z.8.: GEKARD DOUSTRAAT 20 UTRECHT – TELEFOON 13442

Rondom de T rofeo Italia

Vaak heeft men daarvan een verkeerd beeld en men stelt zich voor, dat zo’n sportreis een soort van genoegelijk toerisme is, waarbij de spelers op een gemakkelijke manier veel van de wereld zien. Dit laatste is zeker het geval, maar toch op een gans andere wijze, dan de doorsnee toerist dit doet. De wereld buiten de wedstrijden is een onwezenlijk ding, dat zijn waarde slechts verkrijgt, gezien in verband met het doel van de reis; het tournooi.