is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, jrg 24, 1915, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infiltraat, waaruit zich een thromhose ontwikkelt, die eerst aanleiding geeft tot een rechtszijdige, dan tot een linkszijdige phlegmasia alba dolens, gepaard met koude rillingen en pyaemische temperaturen. Exitus den 55sten dag post partum. Bij de obductie wordt het geheele vaatstelsel onder het diaphragma gethromhoseerd gevonden; een gedeelte der thrombi is veretterd, bevat staphyloeocoen. blo. 115. 1910. No. 375, XIX para. Placenta praevia centralis. Patiënte heeft reeds tweemaal placenta praevia gehad. Zwangerschapsduur 38 weken. Matig anaemisch hij opneming, af en toe weeën, temp. 38°. De cervix, die 2 vingers doorlaat, is dooreen uitgebreid litteeken sterk naar rechts weg getrokken. Daar de kans op het opnieuw scheuren van het litteeken zeer groot is, wordt vaginale keizersnede gedaan. Weinig bloeding. Het 2350 gram zware kind komt asphyctisch ter wereld, doch kan uiet worden bij gebracht. Sterke atonische nabloeding, die door tamponnade tot staan komt. Eeeds den tweeden dag treedt een koude rilling op, den 7den dag een longinfarct met rechtszijdige parametritis, en den 11 den dag volgt de exitus. No. 180. 1913. No. 36, IY para, 32 jaar. Placenta praevia lateralis. 35 weken. Bij opneming toestand goed, niet in partu. Tampon inde vagina, stinkende afscheiding, irrigatie. Twee dagen later spontane haring vaneen levend kind (2.440 K.Gr.). Den vorigen dag reeds 38.9. De placenta zat vast, waarom zij met de hand moest worden verwijderd, ouder tamelijk veel bloedverlies. Uterusirrigatie. Toestand p.p. bevredigend. Den 4den dag exitus aan septichaemie (uit het door venapunctie verkregen bloed werden streptococcen gekweekt). c. Resorptie en bloedverlies. (4 maal). N°. 106. 1910. N°. 200. X para. 37 jaar. Placenta praevia centralis; 30 weken zwanger. Bij opneming uiterst anaemisch, temp. 38.1, pols klein. Inde vagina bevindt zich + 1 K.Gr. stinkende bloedstolsels. De ontsluiting bedraagt 6 c.M., waarom, ofschoon er op dit oogenblik geen bloeding is, wordt ingegrepen, daar er ieder oogenblik een nieuwe bloeding kan komen. Het kind is dood. Yersie en extractie zonder noemenswaardige bloeding, zonder cervixsoheur. De placenta wordt uit de vagina verwijderd en de uterus uit voorzorg getamponneerd. Yier uren later is de toestand bevredigend; de uterus houdt zich goed. Zeven uren post partum treedt een collaps op, die ondanks alles niet kan worden overwonnen, zoodat patiënte ander-

18