is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 30, 03-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zwart-JarTop de Markt

„Een recht pijpje met een schuif heb ik al te pakken, na 'ns kijken of die zakpijp past!" Ook hier wordt met passen en meten den meesten tijd versleten. Hoogst vreemdsoortige maatwerktuigen worden gebruikt: van duimstokken tot met potloodstreepjes beteekende latjes en behoedzaam afgepaste touwtjes. Links: Het paradijs der ouderwetsche „Amerikaansche elleboogjes".

Haarden, fornuizen, kachels in alle maten en soorten, 'n Deukje hier, 'n krasje daar, maar prima brandertjes. En wat is meer waard in dezen tijd: mooi of zuinig?

zoo tusschcn beide in. Deze zijn zeer gezocht, want een stookgelegenheid, waarop moeder de vrouw tevens kan koken, is goud waard dezen winter.

„Neus 't maar goed na!" animeert de koopman en hij kan dat zeggen, want hij verkoopt geen rommel. Ten slotte als je een simpel recht pijpje wil hebben, kan je geen zakpijp met schuif verlangen en wie een eenigszins verjaard kacheltje koopt, zoo ongeveer anno 1900, maar dat nog prima brandt, weet vooruit, dat 't niet tevens als sierstuk in de pronkkamer kan dienen.

Wie niet sterk is moet slim zijn evenals die mijnheer, die op de markt allerlei oude maar nog bruikbare onderdeelen kocht en daarvan een uiterst practisch kacheltje construeerde mèt zakpijpverwarming, Twee vliegen in één klap» zuinige verwarming van het vertrek en tegelijk 'n uiterst zuinige kookgelegenheid. Een sieraad voor het vertrek is 't nu niet direct, maar een goedkoop brandertje is ook heel wat waard! Mist U onderdeelen van welke fantastische maat of soort ook? — uitzoeken maar, er ligt van alles tusschen.

„Zwart-Jan" staat weer in het „brand"-punt van de marktbelangstelling!

Reeds worden de dagen kouder, de zomer is voorbij, de herfst is gekomen en spoedig zal de wintersche koude voor de deur staan. Wij moeten weer aan „Zwart-Jan", de kachel, gaan denken en als elk jaar omstreeks dezen tijd tracht ook de marktkoopman te voorzien in de behoefte naar verwarmings-apparaten en vooral naar onderdeelen daarvan. Oud goed, maar best spul. Uitzoeken maar!

Geheel links: De koop is gesloten! Na lang zoeken heeft hij precies gevonden, wat hij hebben wil, juiste maat, juiste lengte, een schuifje erin, plus een elleboog je er aan. Tevreden gaat de kooper naar huis.

Links: Wie niet sterk is moet slim zijn. Deze huisvader kocht allerlei oude maar nog bruikbare onderdeelen op de markt en vervaardigde daaruit 'n uiterst practisch kacheltje: zuinige huiskamerverwarming plus zuinige kookgelegenheid! Op de markt is van alles te vinden!

Foto's C. Dokter

Het is met het stookprobleem als met vele anderen van dezen winter: in plaats dat de leverancier buigt en dankt, is dat nu de beurt van den afnemer. De klant was koning, de leverancier is thans keizer!

Toch zal degene, die met overleg weet te stoken, niet met de handen in 't haar behoeven te zitten. Wie nog een eenvoudig potkacheltje op zolder heeft staan, hale het naar beneden, want niets is thans zoozeer uit den booze als een dure en kolenvretende haard. Wie echter niet in 't bezit is van zoo'n ouderwetsch „salamandertje" en ook geen zuinig brandende haard heeft, gaat 'ns op de markt kijken. Misschien is 't slechts om één seizoen te doen en de handel in tweedehandsch kachels en aanverwanten is op de markten levendiger dan ooit te voren, al is ook hier het aanbod minder geworden en de vraag gestegen. '

Daar liggen ze, de roosters, laatjes, deksels, ringen, schuiven, schermen en platen. En dan vooral de pijpen en pijpjes in alle maten en soor-

ten: rechte, kromme,

ovale, ronde, met en zonder schuif, met 'n vreemde knik in 't midden en de bekende „Amerikaansche elleboogjes". De koopman is niet duur voor dezen tijd, voor een paar dubbeltjes of bij een waardevol stuk misschien een gulden kunt U zich aanschaffen, wat U verlangt.

Druk passend en metend met een duimstok, een afgestreept maatiatje of een zorgvuldig afgepast touwtjes loopen de liefhebbers langs de stalletjes. Er is van alles bij, als men zich de moeite maar geeft om te zoeken. Eenvoudige, extra-zuinige kacheltjes — hoewel zeldzaam — kostbare en luxueuze haarden met een deukje hier en daar — niet willig — staan op een baas te wachten. Vergeet niet de fornuizen te bekijken, als zij er zijn, zwart-glanzende, vrijwel nieuwe, opgelapte en