is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 38, 28-11-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het 's avonds zoo koud en ik mag geen jongen meenemen in huis want mijn oudets vinden mij nog te jong maar ik ben al 18 jaar, is dat nog te jong? En nu moeten wij altijd buiten staan, als het vriest ook nog, hoe moeten we daar mee aan?

Onder bepaalde omstandigheden is 18 jaar niet te jong, tenminste, dat vinden U en ik, maar Uw ouders vinden het wèl te jong, en dat is afdoende.

U zult dus moeten kiezen:

óf samen een verkeeringswintervacantie nemen en de cursus tegen het voorjaar weer hervatten,

óf Uw ouders nog eens vriendelijk aankijken,

óf niet buiten blijven staén, maar flink lóópen; hoe flinker U lóópt, hoe minder last van de kou of U hebt en hoe minder bezwaar Uw Ouders tegen Uw samenzijn zullen hebben, óf voldoende warmte putten uit den centralen verwarmingsketel van het oudste en beste fabrikaat: dat is het merk: „HART".

Moeder te W. — Naar mijn idee hebt U het aan het rechte eind, als U schrijft, dat „kinderen door de eeuwen heen hetzèlfde zijn"; da's nogal glad. Maar U vergéét, dat de omgeving, waarin zij opgroeien, niet hetzelfde blijft en die omgeving, zoowel in huis als daar buiten, heeft natuurlijk een groote invloed.

Kijkt U alléén maar eens naa r het speelgoed: speelden Uw broertjes vroeger met tractors en vliegmachinetjes en auto's en electrische treintjes?

U hoeft er dus heusch niet over verwonderd te zijn, dat Uw dreumes zich met distributiezorgjes vertrouwd maakt en in sommige opzichten ernstiger is dan de kinderen van een vroegere generatie; zijn vraag: mag ik nog een boterham of zijn de bonnen op? is volkomen begrijpelijk, evenals lijn vragen over luchtgevaar. Nogmaafs: bij de geboorte zijn de kinderen nog precies zoo als een paar duizend jaar geleden, maar ze passen zich bij hun tijd aan; wilt U nóg een modern voorbeeld?

Jantje was zooeven Naar xijn bed gebracht; 't Nieuwe kindermeisje Zong gevoelvol, zacht. Alle wiegeliedjes. Die ze had geleerd. Had ze uit den treuren Nu al geprobeerd. Eind'lijk was 't programma Hoop'loos uitgeput En nog stééds was Jantje Maar niet ingedut. V/tér ging ze aan 't zingen Voor den kleinen knaap: Voor de zèsde keer klonk: Slaap zacht, kindje, slaap.... toen xei Jan: zeg, hóór eens, Is het nu gedaan Met al dat gejammer? Dan kan 'k al ópen gaan.

Zoek en gij zult vinden. — Uw geval met de mislukte afspraak en de verstuikte voet is zóó romantisch dat ik wil probeeren of ik U kan helpen. Daar gaat hij:

Frans'! Corrie zoekt je, maar ze weet je achternaam niet en jij weet de hóre niet. Aangezien jij niet alle Corries aan kunt klampen en Corrie alle Fransen niet achterna kan loopen, verzoekt zij je, haar op te bellen. Drie, negen, zes, vier, negen, zeven. Als het mij lukt, jullie tot elkaar te brengen, worden jullie dan levenslang abonné?

Wat nu te R. —- Voor de zóóveelste maal constateer ik, dat dc wegen van de Vrouw ondoorgrondelijk zijn en U hebt dat, in de letterlijke beteekenis, aan den lijve ondervonden. Als ik U was, zou ik mij niet zoo zonder méér af laten schepen; vraag haar vriendelijk en beleefd, zonder opdringerigheid, waaraan de plotselinge verandering te wijten is. Krijgt U n negatief of heelemaól geen antantwoord, trek U dan terug en boek de belevenissen bij de éndere heerlijke, romantische oogenblikken, die U, als 19-jarige, al hèbt beleefd en nog zult beleven.

Meisjes zijn als barometers: Negen van de dertien keer Wor je druipnat van de regen En tóch staan ze op mooi weer.

De twee Margrietjes te R. — Hoe U die twee verliefde jongens, die U voortdurend achterna loopen, kwijt kunt raken?

Twee andere zoeken, die sterker zijn.

Krijgslist te A. — Wie niet sterk is, moet slim zijn, als U dat ding in kwestie zoo erg graag wilt hebben, moet U zien, dat U het krijgt, al wil uw vrouw er niets van weten. U zou het U zelf met Sinterklaas cadeau kunnen doen en dan nét doen, of het van een onbekende vriend komt. Als het eenmaal in huis is, zal uw vrouw er gaandeweg wel vrede mee krijgen. Maar denk er om, dat U deze goedmoedige bedriegerij goed in elkaar zet en dat uw snoode opzet niet aan het licht komt. Er is géén misdaad zónder fouten. Denk aan de volgende historie, die wéér gebeurd is.

Simon Sukkel, die een vrouw en Dertien lieve kinders had.

Daarbij onder kleine schulden. Duimpje en pantoffel zat.

Dronk dólgraag op Zon- en

[Feestdag Eén klein glaasje vóór 't diner; Maar... vanwege 't huishoudboekje... Kortom: vrouwtjelief zei: NEE. Eiken Zon- en èlken Feestdag Keek vriend Simon smachtend rond Naar het kastje, waarin vroeger 't Zon- en Feestdag-kruikje stond. Ziet 1 Op 5 December, toen hij Voor zijn vrouw een boodschap dee, Kreeg hij — het was een exceptie — Een zéér lumineus idee.

Even ging hij in een winkel. Spoedig kwam hij er weer uit. Ongezien sloop hij zijn huis in Met een heimelijken buit.

's Avonds, toen het vólop feest was. Pakjes vóór en pakjes nè,

Was er tusschen ól die pakjes Eindelijk óók een voor Pa.

't Stond er duidelijk in blokschrift: DEN HEER SUKKEL, VAN DEN SINT; Pa keek blij verrast en zeide : Een cadeautje van een vrind.

Vlug touw en papier verwijderd. Wdt zou 't zijn? Vrouw, kijk eens

[hier 1

Kijk eens, wat een heerlijk kruikje 1 O, wat doet me dat plezier 1 Wie heeft mij dat ding gezonden? Wat royaal, en wat een tact 1 Simon streelde het cadeautje. Dat hij zélf had ingepakt.

Vrouwlief zei: maak niet zoo'n

[rommel 1

Streek 't papier glad met haar hand En haar scherpe oogen vielen Even op den b i n n e n-kant. Waama er metéén een einde Aan de Sinterklaaspret was.

Daar zij: Den Heer Simon

[Sukkel. Stropp e ns oflaan 13 las.

UOOR SCHOONHEID EN EHHRiïlE ..Echfj" N V ENSCHEDfc HOLLAND OVER EEN MAAND TROUW IK Al heb ik nog niet vaak in bet huishouden behoeven te helpen, toch zal ik wel een goede huisvrouw zijn Veel van wat een huisvrouw dient te weten heb ik geleerd uif Groote Margriet, het prettige uitgebreide damesblad van De Geïllustreerde Perg, Ik heb mij dan ook voorgenomen om zoodra wij in ons eigen huisje wonen een abonnement op De Geïllustreerde Pers te nemen. Ik blijf dan op de hoogte van de nieuwe recepten en de practische wenken zullen mij goed van pas komen. Bn wat gezellig zal het zijn; als we 's avonds samen dit prettige blad lezen. PI SIOQJLyiraii®®! PE®S Een graag geziene gast in meer dan 125.000 gezinnen