is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1948, no 25, 18-09-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De versiering van het station in Assen, eenvoudig — doch stijlvol.

Poppenkast vertoning in Assen, die veel belangstelling trok van jong en oud!

IN HET NOORDEN

feest-comité in de West had het plan opgevat om aan al de uithoeken van het Nederlandse Rijk een vreugdevuur te ontsteken om daarmede te kennen te geven dat allen één zijn in hun betoging van huldeblijk aan het oranjehuis, waarin Koningin Wilhelmina terugtreedt en Prinses Juliana naar voren komt a-s de nieuwe Vorstin. Mensen komen en mensen gaan, vorsten komen en gaan, het is de eeuwige cirkelgang waaraan niemand zich kan onttrekken.

De organisatie van het feest was prima voor elkaar. Architect H. F. de Boer komt daarvoor een compliment toe. Overal stonden richtingaanwijzers om de weg naar de uithoek van ons land aan te geven, een parkeerterrein was ingericht op een der stoppelvelden en de tribune voor het publiek was de dijk, die zich daarvoor uitstekend leende. De boeren hebben geheel gratis de stropakken, een negen-

de kledij van 50 jaar terug hadden gestoken. Old look!

honderd in getal, afgestaan en deze zijn zo opgesteld dat ze de grootst mogelijke graad van brandbaarheid hadden. De oorlogsvrijwilligers uit de gemeenten, waaronder een drietal van 1-12 R.I. die zojuist uit Indië waren teruggekeerd, hebben de brandende fakkels in de stroberg gedaan, zodat in een minimum van tijd een groot vreugdevuur de jomtrek fel verlichtte. Ook een meisje uit Indië en een predikant, te weten mej. A. Masne uit Makassar en ds. Kroeze uit Middelstum hebben eveneens een brandende fakkel in* de stroberg gestoken. Het muziekcorps uit Uithuiz;; meeden. Ëxce'sior en het Ftafmuziekcorps uit Assen luisterden de plechtigheid op. Twee korte redevoeringen werden gehouden en wel door burgemeester Koomans en overste P. Geist. Beiden gaven in hun speech weer de aanhankelijkheid van ons volk aan het huis van Oranje en gewaagden tevens van de zegenrijke

Het Wilhelmus wordt gespeeld.

periode waarin Koningin Wilhelmina over land en volk heeft geregeerd. De hoop werd uitgesproken dat ook Koningin Juliana een goede tijd tegemoet mag gaan!

Luid klonk het Wilhelmus over de wadden en de polder, luid klonken de drie hoera's uit de monden van de duizenden die hier verenigd waren en waaronder we talrijke autoriteiten hebben ontdekt van het Rijk en van de Provincie, van het leger en van de politie en va;i vele andere diensten. Ons gehele volk was hier bij wijze van spreken vertegenwoordigd. Nooit zijn er in één keer zoveel menren in de polder geweest, het was van de enkele bewoners dan ook een goede gedachte, om ter ere daarvan hun behuizing te verlichten. H^t geheel had dan ook een feestelijk aanzien. De dorpen Uithuizei meeden en Uithuizen waren ook zeer mooi versierd en verlicht en ontlokten bij de velen, die uit de stad kwamen, uitroepen van bewondering.