is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 7, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN

STAAT EEN

HUIS

Er is meestal weinig te doen in de kleine plaatsen, die onder de rook van een grote stad liggen. Haar zuigkracht is meestal zo groot, dat men zich in een dorp niet al te veel moeite geeft om iets te organiseren. Daarom is het goed eens de aandacht te vestigen op een belangwekkend feit. We doelen hier op Paterswolde, waar een dorpshuis is gevestigd dat vele grotere plaatsen ten voorbeeld kan strekken. Eigenlijk had Paterswolde een primeur. Een primeur in 1925! Want toen werd hier in ons land het eerste dorpshuis gevestigd, en vele zijn er nadien gekomen naar dit voorbeeld. Alle eer aan dit waterrijke oord.

Alleen voor het kleuteronderwijs dat hier ook gegeven wordt, geeft de gemeente, waaronder Paterswolde ressorteert: Eelde,

Goed zo lui, oefen en train je spieren. Zet je tanden op elkaar, dan kom je er wel. Gymnastiek in het Dorpshuis. Onder: De eerste schreden op het pad dér ontwikkeling. Het kleuteronderwijs is ook in het Dorpshuis.

subsidie. En voor de rest levert het verhuren van de zalen voldoende geld op. Het is alleen jammer dat er nog geen behoorlijk toneel is. Het is te hopen, dat hierin spoedig wordt voorzien. Nog voor het jubileum dat volgend jaar op 21 April gevierd zal worden.

Het Dorpshuis is overigens een gebouw — eigendom van de vereniging dat er wezen mag. Er is een gymnastieklokaal, dat de gemeente voor de scholen heeft gehuurd, en dat aan alle vereisten voldoet, een grote vergaderzaal een bibliotheek met verscheidene kasten vol boeken en een kleuterschool. In die ene vergaderzaal bruist het leven overdag en des avonds. Verscheidene cursussen worden hier gegeven voor jonge en oudere vrouwen zowel in naaien als in koken en in nog vele andere even noodzakelijke als nuttige dingen. Des avonds leggen de verenigingen beslag op de zaal, dan is er dit, dan weer dat te doen. De jeugd wordt zo van de straat gehouden, wordt geestelijk gesterkt en klaar gemaakt voor het leven en de ouderen, wier slapen al grijzen, vinden hier een nieuwe stimulans in de vaak harde strijd om het hoofd boven water te houden.

Ons verhaal zou geheel onvolledig zijn als we niet noemen en roemen. Mevr G. Bahler-Boerma. Van het begin af heeft zij voor dit dorpshuis gewerkt en ze doet het nog met onverdroten ijver. Zij is de ziel van dit tehuis, waar het leven van Paterswolde tot iets goeds wordt gevormd. Proficiat. Moge het haar gegeven zijn het jubileum mede te maken.

Zo begon in 1925 van Paterswolde de victorie der Dorpshuizen.

Meisjes denk eraan: de liefde van de man gaat door z|jn maag. Hoe beter ge kookt, des te liever zal hü zijn. Het Dorpshuis biedt U een kans.