is toegevoegd aan je favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 3, 1948, no 2, 15-02-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cUcCo^^^clTcn

Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren „Die Constghesellen”

Secretariaat: G. H. R. E. Hartman,

Hoogstraat 7, Den Haag, telef. 113872.

Hoofdredacteur: L. M. van Breen

Red.: P. A. Scheen en N. Verhaagen

Red. en Adm.: „Het Periodiek”

Dir. Joh. J. Krop, Hippolytusbuurt 25

Delft, Telefoon 2474. Giro 29917

(Fa. R. Mees & Zonen, Delft)

Verschijnt maandelijks

-Abonnementsprijs f 12. per jaar

Losse nummers f 1.20

Voor België: N.V. De Nederlandsche

Boekhandel, St. Jacobsmarkt 50,

Antwerpen

Abonnementsprijs per halfjaar fr. 100 per jaar fr. 200, losse nummers fr. 20 TT— _ TT I X 1 TT... ... C? .A 11t

Voor Zuid-Afrika: Die Van Schalk

Boekhandel, Postbus 724, Pretoria

Abonnementsprijs per jaar 30/—

Losse nummers 3/—

i-iUÖÖC llUllllUClö o/ (English version: H. O. Jager, Delft)

INHOUD

Potter’s Stier in het licht van ’s meesters Leven door H. de Boer Pag, 419

Petran Vermeulen door Joseph Viegen Pag. 425

De nieuwe wand door N.V. Pag. 427

Twee nieuwe beelden in Amsterdam door Willy Boers Pag. 430

Schilders opgepast! Pag. 431

De Romantiek, haar idealen en landelijke schakeringen Pag. 432

A W. Finch, een Fins impressionist door Anthony Bosman Pag. 435

Kokoschka, expressionist door Anthony Bosman Pag. 436

Wie schilderde deze handen? Pag. 437

Kunstnieuws Pag. 438

Boekenkisten door Anno Teenstra Pag. 438

Kunstnieuws Pag. 440

Hans Holbein Pag. 441

Expositie Aart Verhoeven door Anthony Bosman Pag. 442

Frans Boers door Piet Kraus Pag. 442

Van de ene tentoonstelling naar de andere door Leo K. Zeldenrust Pag. 444

Voorjaar

A. M. Gorter

—........... ... Beeldgrootte 30 X 49% c.m. KLEURENLICHTDRUK OP MOOI PAPIER 64x/, x9O c.m

PRIJS ƒ 10.00 Bestellingen te richten aan:

Kunsthandel ■ H. BOS – „DE POORT”

Noordeinde 144 A Tel. 180774 DEN HAAG

Aan de handel wordt de gebruikelijke korting verleend.