is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 35, 01-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabriek tot Houtberetdtng tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon: No. 3332.

CREOSOTEEREN volgens de gewone voorschriften CREOSOTEEREN volgens het Rüp i n g-systeem

Houthandel: DWARSLIGGERS, PALEN BEZAAGD HOUT

Gedeeltelijk Creosoteeren van Palen KIJANISEEREN van Palen en Bezaagd Hout

GEBR. HIMMELSBACH FREIIiüRG i.B. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Uchtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen in Binnen- en Buitenland I Opgericht 1846.

Vertegenwoordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

J. ROSÉ k Co., Prinsengracht No. 762, Anisterdam. OpgerichtlSSl. ;iROSELAK”. Lleber’s Code üsed. Telephoftn 3077, Verlwaren, Hollaikdsche en Kngelsclie I.akkeii. E«nieste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, . geheel en ScandiLvië voor Extra fijn RIJTUtG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLiVKKEN en VERVEN. « '' i – J ■ ‘ ' l' ' Hoofd-Dëpot der Kiiiistpuiuisteen van de Scliuiiiaeliersclie FabrlU,

Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens aZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE lI^OGELLAGERS F" AMSTERDAM ■ Heerengr. 587, Beste Constructie.

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK

IVIEN WENDE ZICH TOT Nijgh&VanDitmar’s BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WIJNHAVEN I 13 TEL. 7841 EN 7842 rotterdawi

Creosoteeren Kyaniseeren levering van alle tegen bederf bereide houtwaren. ■ Dwarsliggers, Wisselhout. Telephoonpalen. Bczaagd hout enz. VAN SWAAY & Co, 194. DEN BOSCH.

NIJGH & VAN DITMAR ROTTERDAM.