is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat er geen enkele wetsbepaling bestaat, krachtens welke van den ambtenaar van den burgerlijken stand zou kunnen worden gevorderd de inschrijving van acten van overlijden van elders dan in Nederland overleden ingezetenen van Nederlandsch-Indië;

O. dat zonder zoodanige bepaling van toewijzing van bet gedaan verzoek geen sprake kan zijn, immers het verleenen van de verzochte vergunning geen gevolgen kan hebben, waar de ambtenaar van den burgerlijken stand niet kan worden gelast de inschrijving te bewerkstelligen ;

dat het verzoek derhalve niet voor toewijzing vatbaar is; Gelet op art. 65 en volgende van het reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand;

Beschikkende:

Weigert het ten rekeste gedaan verzoek.