is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIË. (Eerste Kamer).

CASSATIE.

Zitting van 11 April 18!)').

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Artt . 3G9 en 370 Inl. Regl. — Djaksa. — Registers der politie-rol. — Bewijskracht van afschriften dier registers door den Djaksa onderteekend.

Nergens vermeldt het Inl. Ilegl. dat de Djaksa is de Griffier ter politie-rol of dat hij bewaarder is der registers in de artt. 369 en 370 van dat Regl. bedoeld.

Afschriften dier registers, door den Djaksa afgegeven, missen alle bewijskracht.

HET HOOG-GERECIITSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIË,

Gelezen liet door den Raad van Justitie te Semarang, in lioogcr beroep van een vonnis van den Residentieraad te Soerakarta van den lsten December 1S94, op den 9den Februari 1895 gewezen vonnis, waarbij met ontvangst van het appèl en verbetering van het vonnis, waarvan appèl, de beklaagde Bok Mertodikromo, oud naar gissing 50 jaren, geboren en laatst woonachtig in de kampong Gandean-tengen ter hoofdplaats