is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-04-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de natuurlijke historie wilde bespiegelen, hoe eene enkele bij alleen hare afzonderlijke cel mogt bouwen en zich zelve daar gedurende de wintervorst onderhouden. Niet de man of de vrouw op zich zelve, maar het huisgezin moet men voor oogen hebben, als het voorname punt van waar het maatschappelijk leven is zaamgeweven. Het is daar, waar men den mensch, indien men hem en de eigenschappen van zijn wezen kennen wil, volgen, niet koud ontleden , maar eerbiedig bestudeeren moet.

Waarlyk, wij zouden wat van de wetenschap kunnen hopen, indien een scherpziend oog in de dienst van een ontwikkeld verstand, en bestuurd door een regt geplaatst hart, indrong in het heiligdom van een regt gesteld huisgezin. Men zou ons niet zeggen, dat de moeder, welke door niemand gezien de uren des nachts doorwaakt bij de wieg van het kranke kind, of de dochter, die hare beste dagen doorbrengt in het ophouden der zinkende krachten eens zwakken vaders, en zich zelve geweld aandoet, om voor zijn oog den glimlach der hoop te vertoonen; men zou niet zeggen, dat deze het genoegen daarvan had gewogen tegen hetgeen een vrolijk feest haar kon opleveren, noch dat zij die taak vervulde, om dat zij zich verpligt gevoelde de droefheid van anderen te leenigen, noch zelfs dat zij haren eigen geest wilde veredelen door het voldoen aan zulke verpligtingen. Welk nieuw beginsel dan hebben wij hier? Niets vreemds, niets bijzonders, niets van ver gezochts; eeniglijk en geheel de vrije uitstorting en vrijwillige aandrift van niet gekochte, niet geleerde en vaak onbeantwoorde genegenheid. Het is niet anders dan liefde, sterk als de dood. Luister het geenen nultigheidzoekers in, het zal het geluk niet tot grootere hoogte voeren; het is^