is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1937, no 16, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boe hebben voor dit spel een veel zachter deuntje : Kio mbil'e ? Mbiloe we ? = Een steen ? Geen steen ?

Spel voor jongens.

TADI (steenen muur).

De spelers staan in een kring en houden mekaar stevig bij de hand. In het midden van den cirkel loopt een jongen gevangen. Hij moet trachten uit te breken, hamert, springt op de samengestrengelde handen. Die den ring vormen, zingen : « tadi dio = het is een steenen muur ». Lukt het den gevangene door te breken, dan moet degene die loste, zijn plaats innemen. Duurt het wat lang naar zijn zin, dan ontaardt het spel gemakkelijk in woestheid.

Ingevoerd spel.

DE SPEELKAARTEN.

De speelkaarten genieten groote populariteit. Onze jongens spelen hier een variante van « vreten ». Elk krijgt een bepaald aantal kaarten; de overblijvende kaarten, de stock, wordt omgekeerd opzij gelegd. Wie links van den gever zit, « komt uit », d.w.z. legt een kaart op tafel. Op zijn beurt moet ieder « volgen », d.w.z. een kaart van dezelfde kleur « bijspelen ». Wie niet volgen kan moet « vreten », d.w.z. zoo dikwijls de bovenste kaart van den stock afnemen en bij de zijne steken, tot hij eindelijk een kaart van de gezochte kleur aantreft. Wie de hoogste kaart werpt, mag op zijn beurt « uitspelen ». Wie aldus het eerst al zijn kaarten kwijt is, « is uit » en wint.

Wie links zit van degene die uit is, safoela, d.w.z. mag een kaart wegleggen. Eigenaardig, die kaart wrijven ze eerst over het voorhoofd.

De schoppen heeten ndombe = zwarten; de klaveren : nselele =varens; de ruiten : nsongi = hoeken; de harten : sikopa; verliezen : nwa kopa=een tas drinken.

Opmerkenswaard nog is de volgorde van de kaarten : aas, heer, boer, vrouw; want dat een vrouw meer waard zou zijn dan een man gaat hun verstand te boven.

IHS