is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 3, 1927, 01-03-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Beroep:

7. Arbeid in gesloten ruimte, buiten-, 7. dag- en nachtarbeid.

8. Groepsarbeid of alleenwerkzaamheid. 9.

9. Seizoen- vrouwenarbeid. 9. Beroepsziekten :

10. Lichamelijke en geestelijke verande- 10. ringen door den arbeid.

11. Zedelijke gevaren. 11.

12. Gevarenklasse ongevallenverzekering. 12.

13. Veiligheidsmaatregelen. 13.

Eischen, die het beroep stelt aan lichaam,

verstand en ziel.

1. Eigenschappen, zonder welke de uit- 1. oefening van het beroep niet mogelijk

is.

2. Gewenschte, doch niet absoluut ver- 2. eischte eigenschappen.

3. Eigenschappen, die iemand voor het 3. beroep ongeschikt maken.

4. Minder gewenschte, doch niet bepaald 4. storende eigenschappen of gebreken.

Ontwikkeling en opleiding.

1. Schoolopleiding. I.

2. beroepsopleiding :

a. practisch. 2a.

b. theoretisch. 2b.

3. Verdere ontwikkeling. 3.

4. Vakonderwijs. In bedrijf. Op scholen. 4.

5. Welke inrichtingen van vakonderwijs 5. en opleiding zijn er ?

Bedrijfsverhoudingen :

1. Arbeidstijd, vacantie, opzeggingster- 1. mijn, (eventueel collect. contr.) z.m. exemplaar bijvoegen.

2. Loon of salaris, leeftijdgrens bij aan- 2. stelling. Pensioen. Ziekenuitkeering.