is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1928, 01-01-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Ditmarsch en Zweers.

2. De huldiging van oud-Minister Dr. De Visser bij de herdenking van diens 70e geboortedag.

3. Het kongres van de Raden v. Arbeid inz. ziekteverzekering.

4. De Pestalozzi-herdenkingen in Amsterdam en Den Haag.

5. De opening van de onderwijs-tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Schoolmuseum.

6. In de Commissie voor de oud-strijders bleef ondergetekende zitting houden.

7. Van Ditmarsch vertegenwoordigde de Unie als Commissaris in Lukas, welke vereniging dit jaar de eerste kwarteeuw van haar zegenrijke arbeid mocht herdenken.

8. Wortman heeft nog steeds zitting in het bestuur der biblioteek voor h?t Chr. Onderwijs, terwijl Van Duyvendijk ,,met onbezweken trouw" als Unie-afgevaardigde fungeert in de Chr. Psychologiese Centrale.

Eindelik kunnen we mededelen, dat:

a. de Unieboekhandel nog geen rijke bron van inkomsten voor de Unie geworden is. Toch zou het wel anders kunnen zijn!

b. de Unie-kursussen langzamerhand meer belangstelling trekken, met name die voor het na-eksamen, waar Smith bedankte voor Bijbelse Geschiedenis en in zijn plaats benoemd werd kollega Floor te Ulrum;

c. het jaarboekje 1927 een volledig sukses werd, ook in finansieel opzicht. Ook hierin hoopt ons Hoofdbestuur dus voort te varen en voor 1928 een jaarboekje uit te geven, dat aller verwachtingen overtreft. Wanneer er onder ons zijn, die advertenties willen winnen, houden we ons aanbevolen! Ook op die manier kan men voor de Unie nuttig werk verrichten.

Kwesties. Een heel waslijst je! Grote en kleine! En nog maar altijd kunnen we niet alles publiseren (hoewel dit hoog nodig zou zijn vanwege de preventieve werking), omdat nu eenmaal de belangen van de betrokkenen er door geschaad zouden kunnen worden, gezien veler biezondere voorliefde voor ons spesifiek-Hollandse, maar uiterst onbarmhartige spreekwoord: „Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan". Vandaar dan ook, dat we in dit verslag „ondoorzichtige" initialen gebruikt hebben.