is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ Lely, Ir. M. van der, V.O. Bendoredjo, Hulppk. Bendoredjo. § Lely, O. J. v.d., Halte Rantja Ekek, Ond. Djatinangor. Leupen, F. F., Leeraar R.L.W.S., Leeuwarden, Harlingerstraatweg 47. § Levert, Dr. Ir. Ph., Siloewok Sawangan, Weleri (S.C.S.) Java. * Leijenaar, Dr. Ir. G. H. A., Wassenaar, „Moresnet”, Raaphorstlaan. Limborgh, J. v., Medan 5.0.K., Tandjong Morawa Kiri. * Lindeman, H., Directeur N.V. Vereenigde Kali Mij,, Amsterdam, Heerengracht 342, Postbus 147. Linden van Sprankhuisen, A. v.d.„ Haren (Gr.), Botanicuslaan 5. * Loeff, Ir. G., Utrecht, Rembrandtkade 43. * Loeff, Ir. I. A. van der, Bennekom, Hertenlaan 8. § Loos. Dr. H., Landbouwconsulent ie kl. in Ned.-Indië, Medan, Medan hotel. * Louwes, Ir. S. L., Re ge er i ngs oom mis sa r is, Wassenaar, Wittenburgerweg 118. Löhnis, Mej. Dr. M. F., Wageningen, Nassauweg 20. Lovcrcndole, N.V. Cultunrmij., Serooskerke, Walcheren, „Ter Linde”. Lijnden van Nederhorst, Baron G. J. H. van, Soestdijk, Huize Boschwijk, aan de Praamgracht. Maarsingh, R. A., Stadskanaal, Drouwenermond. Machielse, 8., Hoofd R.K. L. Tuinb. school van den L.T.8., Grootebroek. Makkink, J. 8., Hoofd Chr. Lag. Landbouwschool, Zelhem. * Manschot, Ir. J. J., Drachten, Stationsweg 58. Manschot, Ir. /., adv. b/d Nederl. Handel Mij., Utrecht, Oude Gracht 129 (Kasteel van Antwerpen). Mansholt, Ir. D. R., adj. Rijkslandbouwconsulent, Haren (Gr.), Molenweg 6. Mansholt, Dr. R. J., Kweeker van Zaaigranen, Westpolder, Gem. Ulrum (Gr.). * Marei, Dr. Ir. H. W. v.d., Wageningen, Lab. voor Landbouwscheikunde. § Maurenbrecher, Dr. A. D., p/a Ned. Ind. Landbouwmaatschappij, Kali Besar West. * Mayer Gmelin, Prof. Ir. H., Hoogleeraar Landbouwhoogeschool, Wageningen, „de Diedenhof”, Rijksstraatweg. Meel, Ir. C. J. van, Hilvarenbeek. * Meer, Ir. W. C. v. d,, Rijkslandbouwconsulent, Barendrecht, Oostweg 449. § Merz, Ir. D. F., Malang, Java. * Mesu, Ir. F. P., Rijkslandbouwconsulent, Bflthoven, Nassaulaan Ba. * Mettrop, Ir. G. I. A., Almelo, Bornscheweg 78. Metselaar, J. Th., ’s-Gravenhage, Fuutlaan 11. Heulen, Ir. J. B. v.d., Delft, Ruys de Beerenbrouckplein 5. § Meiden, Ir. J. G. J. van der, Landbouwkundige bij het Algemeen Proefstation voor den Landbouw, Buitenzorg, Pabaton 29. Meiden, AL P. v.d., Ned. Boschbouwk., Arnhem, Gabriëlstr. 29. * Meyer, Corel, Groningen, A Kerkhof 15a. Meyer, Ir. L. J. H., Soekaboemi, Java, 'Ónd. Miramontana.

10