is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 34, 28-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuu*JM& OKaduct: ■ Deifia Samengesteld Krachtvoer voor Varkens (Deifia S. K. V.) hef aanvullend voer bi] uitnemendheid. Uw producten uit eigen bedrijf (of maïs- en’ gerstemeel) voert U het voordeligst en hei doelmatigst met ]C‘V» U heeft: Wij geven U: eigen producten en/of granen "" |p, 80-90% 10-20% £e»t Vxuitéh&fifiaiijh tflanticuzH. Deifia S.K.V. bevat inde juiste verhouding alle dierlijke-, zowel als plantaardige eiwitten, mineralen en vitaminen, die het dier nodig heeft. Mé, * A Onze Wederverkoper* zullen U gaarne nadere inlichtingen verstrekken. \ OLIEFABRIEKEN CALVÉ-DELFT

VLM. LANDBOUWERS 2 Uw adres voor LOOD-, ZINK- en MASTIEKWERKEN, VEEDRINKWATERLEIDING, KOPEREN POMPEN. AANLEG VAN ELECTRISCHE LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES. P. J. TEN KATE Hoofdstraat 246 – HOOGEVEEN – Tel. 222. I Zaaigranen | I en Pootgoed I ■ Voor eerste kwaliteit, te velde B ■ en op partij goedgekeurde B I Zaaigranen en B I Pootaardappels I wende men zich tot den B I VEENKOLONIALEN I I BOERENBOND I Ei Veendam – Tel. 298 I WammMrnmwm^iamnmÊÊmÊmÊ^

H.H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaften van houten Bouwmaterialen is Hr.Smeenge,Buinen Steeds in voorraad Landbonwkalk Concurreerende prijzen H. SNIJDERS Telef. 13. Molenaar – WA6HTIM, DALEN. Levering van alle soorten Voeder-artikelen, gegarandeerd le klas grondstoffen alsmede DEIFIA Krachtvoeders tegen scherp concurreerende prijzen H.H. Landbouwers. HET ADRES voor het aanschaffen van alle soorten landbouwgereedschappen J. H. BOSTEN v.h. D. H. DERKSEMA Assen, Vaart 1.1.7 – Tel. 123

A. GREYEN Zaadteelt – Zaadhandel PEDEMSVAART. Speciaal adres voor alle soorten GRAS- en KLAVERZADEN, Mengsels voor één-, tweejarige en blijvende weiden. Tevens alle soorten Bietenzaden Serradella Blauwpeulerwten Geldersche Wikken Duive boonen Adelaar Haver Zege Haver Zwarte President Mansbolfs van Hoek Zomertarwe Mansbolfs Witte Zomertarwe Petküser Zomerrogge, enz. Levering onder algemeene Handelsvoorwaarden. BELEEFD AANBEVELEND. Biiikcorsetten G. H. WESTEN ■ r ANTr-TTg'TPAA'r ;8 tegenover „HOTEL SMID” Winschoten

H.H. LANDBOUWERS! Geregeld ai te geven: alle soorten Stikstof meststof.en, Saperphosfaat, Kalizoutea, Kopersulfaat, Landbouwkallt, enz. enz. Franco levering. Vraagt prijzen en condities. B.WOLFS TELEFOON No, 3- ONSTWEDDE Schoffelmachines. Het nieuwste op dit gebied is Eénmansbediening. zeer gemakkelijk en zuiver bestuurbaar, losse trekkracht, met parallelogrammen, zoodat alle laagten, hoogten en voren op dezelfde diepte worden geschoffeld, ieder schoffel op moment afzonderlijk buiten werking te stellen, terwijl alle schoffels te samen omhoog worden gebracht, om bij het draaien het koren niet te beschadigen en het tillen der machine te voorkomen. Reeds meer dan 30 stuks In gebruik in 2 jaar tijds. Thans vanaf f 68.00 inclusief omzeioe'asting. Franco één veer. – Levering op proef. Vraagt het oordeel der gebruikers. H. DIJKHUIZEN Jzn. Nw.-Pekela, b/d Onstw. weg Landbouw- en Machinesmederij. Tel, 246. TE BEZICHTIGEN A.O. SMEDERIJ VAN B. LUTTJEBOER, OMMELANDERWUK No. 16, EEN VERANDERD SYSTEEM KALKSTIKSTOFSTEOOm VOOR DEN PRIJS VAN 50 GULDF-N. PLOEGEN. WIJ MOETEN RUIMEN. H.H. Landbouwers. Om plaatste kunnen bieden aan de binnenkort te ver' wachten nieuwe zendingen hooibouwwerktuigen, enz., moet® wij onzen voorraad; Eigen fabrikaat, wegens hare solidite' en prima werking wijd en zijd gunstig bekend staande ploege*1’ ruimen. Wij bieden U thans aan: Eénscharige ploegen, voorzien varj schaar en reserve-schaar, reester en schijf, alle vervaardig van het hardste pantserstaal, merk BB1: \ met 1 boom van f 24.-, nu voor I 16.7^ „ platte boom „ „ 22.50 „ „ » per stuk, franco naastbijgelegen spoorstation of franco oV«r één veer. Dezelfde garantie voor kwaliteit en werking, welke wij I dusverre op onze ploegen hebben gegeven, blijft ook voO I deze ploegen van kracht. I J.I.H. Landbouwers. Profiteert van deze tijdelijke aanbiediw' j N.V. Kunstmest- en Machinehandel | v.h. Fa. A. Bekkering & Zones* MUSSELK ANAAL. P.S. Deze verkoop geschiedt zonder tusschenpersonen. al? S Tl 2. I 5f £ 3 % Z (ƒ) 2 0 S"5 o» *■ __ O .j"r'r?2C 3 I'S -T * O 1 I-7 •- m n Verbouwings-uitverkoop. Hierdoor delen we mede dat wede nieuwste Stofje^ 20 hebben ontvangen voor ’t a.s. voorjaaf» wol, zijde en katoen. Ook deze worden ver beneden de Prjj verkocht. Gratis knlppefl Hel Stoifenhuis S. POLAK, Hoogeie*1'