is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 37, 18-04-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.Scholten WACHTUM. Rijksonderwijzer Practisch Hoefbeslag. Het adres voor Concoursen Keuringsbeslag. Handel in Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Kachels enz. Beleefd aanbevelend. Leve de Boerenstand, Zet nu de zorgen maar aan kant. Koopt bij HAMSTER HOOGEVEEN Uw Ijzerwaren, En dat zal U veel geld besparen. Landbouwers! Gebruikt steeds onze eigenbereide Lakverven Vlugge droging Hooge glans JAC. y. WIJK Vaart 87 – ASSEN Alle voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en Tuinbouwbedrijven Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BUITEN Veendam Stadskanaal Bov. OosterdlepSS nabij Telefoon 143 ’tHóofdstation Telefoon 77. Zondertwijfelishetkoopen 2 t- van Rijwielen en ® 5 Onderdeelen -■ | een zaak van l S vertrouwen, | C daarom verwijzen wij onze 3 'g geachte cliëntèle naar on- J derstaand adres. • 4) Aanbevelend, EANDR. MEIJER | Noord-Sleen – Tel. 3 » H. BOS Tel. 63, Fourageh ar»del Nw.AMSTERDAM Levering van alle soorten Voederartikelen Gegarandeerd Ie klas Grondstoffen ROELFSEMA’s Krachtvoeders Scherp concurreerende prijzen. H.H. Landbouwers! Voor lichte en sterke Zaaibakken Is Je adres G. 2UURMN Borgercompagnie ■ Tel. 2002. Franco levering naar alle plaatsen. H. Smederij Dalerveen. Landbouwwerktuigen, Huishoudelijke artikelen (Kachels), Rijwielen, enz. Alleenverkoop van „VEENO” Ëlectrische Uloeilampen. Beleefd aanbevelend

JSpi/herDets Kleedingmagazi/nen MEPPEL – 2e Hoofdstraat 42. VOOR DE PROVINCIALE STATEN HEBT U DEZE WEEK REEDS GEKOZEN. Voor de levering vaneen nieuw COLBERT COSTUUM kiest U toch zeker SPIJKEEÏET. Gevestigd te k@rger: Makelaars-, Boekhoud- en Assurantiekantoor L. Sj. KNOL Beëedigd Makelaar – Zaakwaarnemer Belast zich met: I. Opmaken van inventarissen, boedelscheidingen, successiememories, koopacten, het bezorgen van gelden op hypotheek, het houden van publieke verkoopingen en verhuringen, alsmede onderhandsche verkoopingen en verhuringen, enz. 11. Het inrichten en bijhouden van landbouw- en bedrijfsboekhoudingen. 111. Sluit alle verzekeringen op elk gebied, o. m. Hagelverzekering. I Honderden paren Schoenen I inde nieuwste modellen staan gereed. 9j Prachtige Heerenschoenen f 3.25, f 2.95, B f 2.50. De nieuwste modellen Dames- B schoenen f 3.75, f 3.50, f 3.25, f 3. , f 2.75, f 2.50, f 2.25, f 1.75. || Meer dan 50 modellen. J Voetbalschoenen vanaf f 1.60. Voetballen vanaf 95 cent. Zoekt Uw voordeel en koopt bij ons! B I H. JACT – ERICA I JOHs. LUNSING – Gees Dames- en Heerenkleeding – naar maat. Wij leveren uitsluitend eerste klas werk, onder volle garantie en tegen zeep lage prijzen. Diploma’s aanwezig. Aparte dessins. Vraagt stalen op zicht. Alleen maatwerk Is kwaliteit Maatwerk geeft de volle waarde voor Uw geld Alleen maatwerk stelt tevreden. t .../ v/h FIRMA E. LAMBERS VjE"!/ apotheker j. q. timmers Vv I /f BINNEN- EN BUITENLANDSCHE Vl/f —: GENEESMIDDELEN yry drogerijen en chemicaliën V Kruisstr. lO ASSEN Giro 75964. Telef. 183. I Naast onze uitgebreide, scherp concur- taÉ MÉ reerende Manufacturen-, Tricot- en Bed-IBS denmagazljnen hebben wij gesticht een 9 < Eiedr. Vak- en I I > Fabrlekskleedingbedrijf. » I hm» Uitsluitend vervaardigen wij Iste kwaliteit ||| Pq kleurechte stoffen. Onze Overalls, Venters- PS -.. uniformen, Laboratorlumjassen en elk gH |S Vgjt ander Kleedingstuk munt uit door pasvorm MU en afwerking. JjJjj Begunstig deze nieuwe Drentsche Industrie. ® . Direct en indirect Uw voordeel. Vraagt M Ss bemonsterde offerte of reizigersbezoek. “ 9 Electr. Vak- en Fabriekskleedingbedrijf H i II DE MAGNEET % I I g H. BLEIN & Zn. g | M HOOGEVEEN H H Tel. 225 Hoofdstraat 229.

H. Landbouwers! Bedenkt dat Uw adres voor solied Dames-, Meerenen Kinderschoeisel tegen uiterst lage prijzen is G. BOUNAN Feiko Clockstraat 508 Oude Pekela SIGAREN!! 100 Pierettes f 1.75 100 Havana’s 2.00 100 Edelblad – 2.50 100 Suraatra 3.00 Wi] zenden franco huis. L. KLOK, Sigarenhandel Hoogersmilde. I. DE GROOT Kantoor voor Vaste Goederen, Assurantiën, enz. Boschstraat 7- Winschoten. Telef. 286. Beter en goedkooper is het Rijwielmagazijn Rolderstraat 11 Vlugge en solide reparatie inrichting. Auto-verhuur Beleefd aanbevelend, J. Kortenkool en Zn. ASSEN. KEURCOLLECTIES IN: Hoeden Petten Dassen Overhemden Sokken enz O C Modellen Boor-OC/ den in voorraad D. v.d. KAAP EMMEN. Heerenmodes • Aparte Kleeding ’n Goede sigaar behoeft niet duur te zijn. Wij hebben kwalileits sigaren in kloek model voor 3 cent per stuk. ONZE KEUZE IS GROOT R. ZUIDERWEG Marktstraat 68 – MISSEIKANAAL R. JANSINGH Vlagtweddersluis 3- Telef. 16 y Ijzerwaren, Schoppen, Timmergereedschappen, Touwwerk, Paardetuigen, Hulsh. Artikelen (emaille), Kachels,Kookpotten, Galanteriën. Schilderijen, Stoelen, Tafels, Theekasten, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, Inmaakflesschen, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, Harmonicagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Kinderspeelgoederen N.V. H. J. HAACK’s Befonfabriek en Bouwmaterialenhandel Oroningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. STOFFENHUIS MODDERMAN Kerkstr. 62, Veendam Ook Uw adres in betere DAMESSTOFFEN voor elke beurs.

I Eenparig Is het oordeel I voor mooie Stoffen en Moderne Confectie, als I I MANTELS, JAPONNEN I HEERENCOSTUUMSI is het beste adres 9 EGBERT GROLI MVSBELEANAAL I Van ouds bekend Mode-Confectiehuis 9

H.H. Landbouwers I Wij leveren prima ijzeren landhekken, afrastering palen, golfplaten enz. tegen uiterste prijzen. Beleefd aanbevelend, Gebr. Botter IjZERCONSTRUCTIE Hoogeveen. L. B. BERENDS Molenaar – ZUID-SLEEN. Handel in Ie kwaliteiten Vee- en Pluimveevoeders. Concurreerende prijzen, R. HO MAN Sigarenhandel VRIES Het adres voor Tabak, Sigaren» Sigaretten en verdere rookbenoodigdheden. Sltfaren vanal ctr- Aanbevelend, DAMES-HEERtN ËN VEEMDAM BHUVESTEROiaMa -- N.V, BetonsteenfabrieK „EM MERSCH ANS'rw Levering van prima Cementsteen tegen scherpe prijzen. J. A. MOESKBB TRANSPORTBEDRIJF' Wildervank, Tel. Vervoer van alle goederen, ov®J elke afstand, per vrachtauto’s ’ 10 ton. Levering van BETON e" METSELZAND. Billijke tarieven* Uw adres voor BRILLEN» UURWERKEN, enz. is JOH. MOÏJ» 1 Reparatie van Uurwerken, o°u<l | en Zilver te NIEUW-BUINëN^ I KOOPT STEEDS UWÊ‘ . Ijzerwaren, Huishoudelijk artikelen. Kachels, Anthraciet, Eierkolen, C°k enz. enz. bU • 3. E. SMI*» * ■ Langestraat 69 – WINSCHO Telefoon 6. I Onder beleefde aanbev

De goeftoope rijwielhandel P. SOER a.d. Markt – Emmen. Nu geen Marktrijwielen, maar alleen bij R. SOER Pelikaan Rijwiel f 20.- \«. I . f 26.- met 3 jaar garantie. Verder Simplex-, Burgers- en Jüncker Rijwielen. Banden en Onderdeelen spotprijzen. Marktdagen Bergplaats» van Rijwielen onder controle d S cent.

VoorLmmenen Omgeving is het adres in Dameshoeden en alle soorten Schoenwerk „HET MODEHUIS” H.ll. vh D. KALVERLA Wilhelm nastr. 17 – EMMEN. Fa. T. LUNSHOF en Zn. Assen – Oudestr. 13 Het grootst en meest gesorteerde Magazijn van Behangselpapier en Randen TAFEL-, SERVET-, KAST-, SCHOORSTEEN ZEIL.

TE BEZICHTIGEN A.D. SMEDERIJ VAN B. LUTTJEBOER, OMMELANDERWIJK No. 16, EEN VERANDERD SYSTEEM KALKSTIKSTOFSTROOIER, VOOR DEN PRIJS VAN 50 GULDEN. Ook zeer geschikt voor Poederkalk. Bij Engel Hamster Mw.-Pekela Is alles goedkooper. Goede Rijwielen met garantie . . 20 gulden. Electr. Rijwieliampen f2.25. Jasbeschermers 65 cent. Model Terryzadel f 1.00. Buitenbanden 65 cent. Binnenbanden 35 cent. Wij hebben prima Wringers, een groote hulp op de waschdag, voor slechts 6 gulden. Kookpotten met vertind roodkoperen binnenpot (75 Liter) f 27.50; 100 Liter f32.50. Schoppen met steel 90 cent. Groote Baliastschoppen 75 cent. Houten lukken met kettingen f 2.50 compleet. Melkzeeven, Melkwatten. Roomkarns, Losse glazen voor roomkarns. Gegoten Kookkachels 22 gulden. Emaille Kookkachels 30 gulden. Groote keuze Huishoudelijke Artikelen. Alles franco thuis. Telef. 232.

F. GEBBEN Landbouwsmederij NOORD-SLEEN. KOOPT Uw Landhekken Draadpalen bij ons, het voordeeligst adres Prima Zeisen en Haargerei Volle garantie Lage prijzen. Uw adres in alle soorten iVlanu. facturen en Heerenmode-artikelen, Petten enz. is H. DE VRIES, Oosterhesselen.