is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 25, 20-06-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. DORDKECHTSCHE MELKINRICHTING vraagt, voor spoedige indiensttreding, assistent-bedrijfsleider Grondige kennis van het melkinrichtingbedrijf vereist. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties aan het kantoor Kromhout 35, Dordrecht.

Machinefabriek „Helmond” Noord Koninginnewal 55/57 – Helmond „ar, ROESTVRIJ STALEN KOOKKETELS Fabrikanten van MELkbEWAARTANKS Betrekkelijk korte levertijd. Leveranties eventueel op keur van Techn. Dienst of Zuivelconsulenten N.V. HOLIMA Pr. Hendrikkade 181, AMSTEBDAM-C., Tel. 64824 MÈLKKOELKASTEN BEZOEKT ONZE SHOWROOM

Te koop aangeboden: 2 roterende Stork Sterilisatoren inhoud per vulling 800 Vi Itr flessen; 1 liggende emaille Tank inhoud ca 4000 1. Br. onder no 347583 W.Z:, aan het bur. van dit blad.

BETERE KOELINGémMè I % i ★ GRATIS ADVIES ARKANSAS N.v. WITTE DE WITHSTRAAT 53 – ROTTERDAM TELEFOON 31198 – POSTBOX 51

Ten spoedigste gevraagd een flessenspoelmachine met een capaciteit van 2500 flessen per uur. 5 Indien mogelijk met inweekbak. Brieven onder nr 347148 W.Z., aan het bureau van dit blad.

508