is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 39, 26-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loosduinen.

De afgeloopen week verminderde de aanvoer der verschillende producten belangrijk, met uitzondering van boenen, welke in flinke partijen werden aangevoerd, vooral de z.g. Duitsche of Spekboonen, welke veel worden gevraagd en dientengevolge dan ook een zeer goeden prijs blijven opbrengen. Bloemkool is hier zoo goed als afgeloopen. Komkommers komen nog maar in kleine partijen ter markt, doch zijn flink in den prijs. Ook voor tomaten, die in groote partijen worden aangevoerd, wordt een flinke prijs besteed.

Aanvoer en gemiddelde prijzen op de veilingen, gehouden van 18 t/m 24 September.

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

De aan voer van reuzen-bloemkool blijft zeer belangrijk en loopt op de drukste marktdagen tot boven de 100.000 stuks.

De prijs varieerde voor enkele dagen van f 4 tot f 7.50 en hedenmorgen (28 Sept.) van f 6 tot f 9.

Het aanbod van aardappelen wordt steeds kleiner, terwijl de Muizen bijna geheel door de Blauwe aardappelen worden verdrongen. Voor Muizen wordt f 0.80 tot f 0.90 en voor Blauwen f 1 20 tot f 1.85 pei' V 2 H.L. gemaakt.

Witte, roede en savove kool worden respectievelijk tegen f 4 tot f 6, f 4 tot f 6.50 en f 4 tot f 5.75 per 100 stuks verkocht.

De prijs van slaboonen loopt, naar kwaliteit, zeer uiteen n.l. van f 0.40 tot f 1 per zakje van 15 K.G.

Kleine uien varieeren van f 1 tot f 1.40; groote uien van f 0.65 tot f 0.90 per Vs H.L.

23 Sept. ’ie. K.

De prijzen van 18—24 Sept. waren als volgt: Azia komkommers Ie soort f 5.10 Azia komkommers 2e „ 77 2.00 Eng. kas-komkommers Ie „ 77 5.50 Eng. kas-komkommers 2e „ 77 2.50 Eng. komkommers Ie „ van 77 4.00—f 11.00 Eng. komkommers 2e „ j? 77 1.50 7.80 Halve komkommers 7? 0.60—„ 8.50 Groengele komkommers 7? 77 0.80 3.40 Komkommerstek per groote ben 77 77 0.07-,, 0.45 Bloemkool per 100 stuks 77 77 2.60—,, 5.10 Bloemkool „ 100 „ 2e soort 7? 77 1.00-,, 2.70 Peen „ 100 bos 77 77 0.90—„ 1.60 Tomaten „ 100 pond (middel) 77 77 4.60 7.50 Tomaten „ 100 „ (groote) 77 77 1.80-,, 5.80 Tomaten „ 100 „ (kleine) 77 77 2.10-,, 6.40 Tomaten „ 100 „ (bonken) 77 77 1.80-,, 4.00 Peren (Ducbesse) per 100 K.G. 77 18.00 Maagdeperen „ 100 77 16.00 Kroten 77 77 1.00-,, 1.80 Princesseboonen 17 77 2.00—,, 11.10 Pronkboonen 77 77 1.60-,, 3.40 Snij boon en 77 7) 1.70-,, 9.00 Roode kool „ 100 stuks 77 77 1.10-, 4.20 Savoye kool „ 100 „ 77 77 1.80-,, 4.40 Witte kool „ 100 ~ 77 77 1.30-,, 2.40 Andijvie 77 77 0.85—,, 0.70 Selderij 77 77 0.86—„ 0.50

Kas-komkommers ] per 100 stuks Ie soort f 8.50 Kas-kom kommers 100 2e f 5.— Kas-komkommers 100 3e f 3.— Kas-komk.stek JJ ben (groote) f 0.70 Platglas-komk. 100 stuks Ie 77 f 6.- Platglas-komk. 100 * 77 2e 77 f 2.— Platglas-komk. stek ben (groote) f 0.25 Gele komkommers 100 stuks Ie soort f 5.— Gele komkommers 100 2e 7? f 3.— Peen 100 bos Ie soort f 1.20 Peen 100 „ 2e f 0.70 Selderij 100 77 f 0.40 Kervel 100 f 0.60 Peterselie 100 f 0.40 Prei 100 f 1.10 Kroten 100 f 1.10 Radijs 100 77 f 0.80 Bloemkool 100 stuks Ie soort f 8.50 Bloemkool 100 2e f 4.— Savoye kool 100 7? f 4.50 Roode kool 100 f 3.-- Groene kool 100 f 1.20 Rhabarber 100 bos (dikke stelen) f 2.20 Rhabarber 100 „ (dunne stelen) f 1.30 Erwten ben f 0.70 Peulen f 0.80 Salade 100 krop Ie soort f 0.80 Salade 100 2e f 0.30 Stoofsalade ben f 0.12 Spinazie 77 »» f 0.17 Zuring 77 77 f 0.08 Postelein f 0.15 Prinsesseboonen f 0.45 Snijboonen 7? lOOC • stuks ) f 1.40 Pronkboonen 15 K.G. f 0.40 Duitsche boonen 15 f 1.30 Andijvie 100 struiken f 0.70 Tomaten 100 pond f 7.80 Tomaten (kleinere) 77 100 77 f 6.— Tomaten (groote) 77 100 77 f 5.- Tomaten (bonken) 100 f 2.75 Tomaten (uitschot) 77 100 f 0.40 Perziken 77 stuk f 0.18 24 September 1913, V. Z. D. B.

Rotterdam. Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

De totale aanvoer van Komkommers bedroeg 74.106 stuks, die van Tomaten 85.107 pond. J. H.

Berkel en Rodenrijs.

Dinsdag 16 Sept. Woensdag 17 Sept. Aanvoer: 19.185 Komk. Ie srt. 28.822 Komk. Ie srt.

14.998 Komk. 2e srt. 16.839 Komk. 2e srt.

Eng. komk. Ie srt. f 5.60- f 8.20 f 5.50-f 8.80 » 2e „ 2.10-„ 5.40 77 4.60-,, 5.80 Kleine halve komk. 0.60- „ 2.50 77 0.40-,, 1.20 Groengele „ » 1.30- „ 3.20 77 2.10-,, 4.20 Stek „ 77 0.11 0.26 77 0.06—„ 0.12 Stok-princesBenb. . 7? 5.10-„ 6.20 77 5.70-,, 7.60 Stam-princessenb.. 77 3.70-„ 4.20 7? 3.- 4. Duitsche boonen . 77 7.80- „ 9. 77 7.50-,, 7.90 Pronkboonen . . 7> 8. „ 4.30 7? 2.20—,, 8.80 Snijboonen . . . 77 0.85—„ 0.90 Tomaten Ie srt. 77 5.20-„ 6.40 77 5.50—,, 6.10 „ 2e „ . . 77 3.30—„ 4.80 77 8. „ 4.50 „ (bonken) 77 2.40-,, 3.20 77 2.80- „ 4.80 Vrijdag 19 Sept. Zaterdag 20 Sept. Aanvoer: 3.380 Komk. Ie srt. 17.702 Komk. Ie srt. 2.299 Komk. 2e srt. 15.111 Komk. 2e srt. 7.564 K.G Pronkb. 46.261 K.G. Pronkb. 917 "ffi Tomaten. 1.996 ie Tomaten. Eng. komk. Ie srt. f 6.90—f 8.80 f 6.80—f 10.20 „ „ 2e „ 7? 4.10-,, 5.70 77 8.10-,, 6.70

14.255 K.G. Pronkb. 46.026 K.G. Pronkb. 1.463 <8 Tomaten. 2.284 ® Tomaten.