is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haren invloed kunnen we ons niet meer onttrekken. Kon men t vroeger? Men geloofde ten minste het te kunnen; men zocht de poëzie des levens, in een illusoire

toestand, men gevoelde zich volbloed student tegenwoordig gevoelen we ons reeds eenigermate burgers van den staat, leden der groote maatschappij. De grootere openbaarheid aan ’t geen daar omgaat gegeven, wekt in honger mate dan vroeger daarvoor onze belangstelling op : geen wonder dat we er toegekomen zijn, de beginselen , die we daar op den voorgrond zien treden, ook in onze kleine maatschappij toe te passen, maar ook wel een weinig, om (zooals Julian Schmidt, in zijne beschouwing over de Duitsche studenten zegt) 1) die nichtigsten Diuge zu treiben mit einem Pathos, das einer bessern Sache vverth wiire.

Nieü dat we t onverschillig vinden, hoe en wat er gedaan wordt; heeft men eenmaal een regeling van zaken dan is ’t natuurlijk ’t beste wanneer die regeling, zoo goed mogelijk van de hand gaat; maar onze studentenpolitiek is tegenwoordig zoo welig opgeschoten, dat we werkelijk wel eens naar ’t snoeimes om mogen zien. ’t Staatje spelen mag zijn voordeel hebben, ’t haalt ons in zeker opzigt veel leergeld voor de toekomst uit, maar al zijn we nu al tamelijk wel op de hoogte geraakt van vormen, die ons later zullen kunnen dienen en vormen doen veel in de maatschappij vergeten we er wel niet eens daar, dat we ons hier eigenlijk bevinden

1) Dickens, eine charakteristik. Leipzig, h. Wiedemanu.