is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~VAN VIJF, DE MINSTE.’

1.

■Trinquona, mea amial’* BéSAMGIB.

»Daarom, Mijne Heeren! zij den broederband, die ons aller streven naar kennis en wetenschap zamenvat, deze dronk gewijd!”

Luide was de toejuiching, die deze woorden bij een twaalftal jongelieden opwekte. Allen studenten , waren ze vereenigd in eene ruime met moderateur’s en waskaarsen helder verlichte zaal. Allen waren ze stadgenooten geweest. Thans vierden ze het plechtige jaarlijksche feestsouper, waar de oude vriendschap van de stad hunner geboorte of inwoning werd herdacht, om zich naauwer aan een te sluiten, om dien band te doen herleven in de Academiestad.

4