is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde van de overeenkomst te zijner beschikking te zijn geweest of ten tijde van de levering te zijner beschikking te hebben moeten komen, zal voor windhandel gehouden worden.

Collegie over Handelsregt.

ld.

Het, gebeurde indedaad, dat zij op deze wijze eene toereikende som van aalmoessen tot hun daglijks onderhoud verzamelden; welke aalmoessen Kwank gewoonlijk met veel beleefdheid in zijn vaalen muts ontving met bijvoeging van eenen of anderen kwinkslag, als het geschenk wat rijklijk was.

Bellamy. Kwank en Kwink.

Minerva et facuüaa theólogica.

De jonkvrouw zucht, de jonkvrouw schreit.

Haar bevend hartjen krimpt.

Terwijl het ridderlijk rapier

Aan beide zijden even fier

Met valen *) w’eêrglans glimt.

Bilderdijk. De heer van Landhorst.

ld.

Ja, ja, wij hebben stof tot roemen!

Hollandsche Natie. Voorzang.

*) Men bedenke dat het nacht is.