is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet steeds zullen ’s levens stormen

langs u henengaan!

Ach 1 dan zullen droeve tranen

U in d’ staan.

Morgen echter, vrolijk meisje,

Morgen, wees tevreên !

Dringen vreugdetranen weder

Door die wimpers heen.

■t Beeld der onschuld is de roze;

Volg haar na: wees goed 1

Deugd alleen schenkt ware vreugde

En in onheil moed.

F.