is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anatomie met de therapie der krankzinnigheid verbond ; daarvan getuigt de uitbreiding die hij aan het kabinet der Akademie, waarbij het Museum van bleu-LAND werd aangekocht, gegeven heeft; daarvan getuigen de onder hem bewerkte akademische proefschriften ‘), waarvan de schrijvers zijne voorkomenheid bij de keuze van een onderwerp, zijne dienstvaardigheid bij het

1) De voornaamste dissertaties, onder schkoeder van der KOLK geschreven, zijn ; J. KOKER, de subtiliori membranarum serosarum fabrica 1828. H. HIJMAKS ,de placenta praevia 1833. R. VAN DEN STEEN, quacstiones medicae 1833. J. WITTOP KONING, de vi nervorum in ossium regeneratione 183é. G. A. F. QDARIN WILLEMIER , de otorrbea 1835. H. C. A. L. FOCK , de quaestione, num pbarmaca ante absorptionem effectus specificos praestare possint 1835. p. P. T. ENSCaUT , de respirationis cbymismo 1836. V. GHERT, de plexibns cboriöïdeis 1837. HTJLSHOFF , de mutationibus formae ossium vi externa productis 1837. J. P. T. VAN DER LITH, de vitiis nervorum organicis 1838. J. A. MULLER , de babitu pbtbisico 1838. L. 0. B. E. FOCK , sistens peripneumouiae eiplieationem 1839. N. KLEBS, de bypertropbia eordis 1839. S. B. te welscher , de quibusdam coli aifectionibus 1840. w. H. A. VAN KOMMUND, de epüepsia 1840. L. lehmans, de abscessubns hepatis 1841. j. J. HOMOED, de dementia 1842. A. F. H. DE l’espinasse , de vasis pseudo-membranarum tam arteriosis et venosis, quam lympbaticis 1842. T. TEMPLEMAN VAN DER HOEVEN, de causis frequentiae convulsionum in infantibus 1843. de la coste , de osteogenisis progressu defensioui corporis ■ infantis durante partu egregie accommodato 1843. C. L. J. BACKER, de struetura bepatis 1845. p. H. 3. DB LANG, de bydrothorace et bySrope pericardio 1844. 3. ruyssenaars , de nepbritidis et litbogenesis quibusdam momentis 1845. A. adriani, de subtiliori pulmonum struetura 1847. E. H. EKKER, de cerebri et medullae spinalis systemate vasorum in statu sano et morboso 1853. G. H. VAN everdingen , rudimentaire vorming der baarmoeder 1858. H. TOBBE, de inflammatioue sinuum frontalium 1860. F. R. WESTHOFP, over de ontaarding van aderen en zenuweu in kanker 1860. p. templeman van der hoeven , waarneming eener spoudylartbrocace en ontwrichting van den Isteo en 211®» halswervel 1861.