is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefend bad en de Hoogleeraar F. }. doméla nieüwen-HUis, sedert 25 jaar zijn beproefde vriend, spraken achtereenvolgens treffende woorden van achting, van vriendschap en van erkentelijkheid, van rouw en van bemoediging, die eenen diepen indruk op de talrijke menigte maakten, die met eerbiedige stilte en ongestoorde aandacht de verschillende sprekers had aangehoord.

Hier beneden was zijn werkkring gesloten, zijn taak was hier ten einde; hij had aan zijne roeping voldaan en ~de hoogste trap van ontwikkeling gekregen, waartoe hij in deze eerste kweekschool vatbaar was, om in een hoogeren kweektuin zijne volkomenheid te bereiken en vruchten tot rijpheid te brengen, waarvan hier slechts de eerste uitspruitsels konden ontkiemen.”

Vereeren wij zijne nagedachtenis door zijne voetstappen te drukken . het door hem begonnen werk voort te zetten en zorg te dragen, dat zijn geest in eeuwigheid onder ons blijve voortleven I

Utrecht, 21 December 1862.