is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging bijna geen dag voorbij, dat de geliefden elkander niet spraken.

Plotseling echter werd hun zoo onbezorgde toekomst beneveld ; de smeulende oorlogsfakkel werd in Europa weder opgeheven. Napoleon sprak; „Italië zij vrij tot de Adriatisohe zee,” en talrijke legerscharen stonden gereed om die woorden kracht bij te zetten, en op het eerste bevel naar de boorden van de Po te trekken. Ook de generaal clee , commandant van de Ie brigade Ie divisie infanterie van de garde had orde bekomen zich met zijne troepen tot den afmarsch gereed te maken. Marja antoinette had deze tijding natuurlijk met smart vernomen, doch hij had haar getroost met de hoop, dat geen ijdele titels, geen verschil van rang hen meer zou scheiden, want dat hij zijn adel op het veld van eer zou verwerven. Maar dat de dag van zijn vertrek reeds bepaald was. dat slechts weinige uren overbleven voor hij Parijs zou verlaten , dat had hij den moed niet gehad haar over te brengen, te meer omdat hij het zeker hartroerende afscheid wilde vermijden.

Vier weken later was hij tusschen Tortona en Novi gelegerd niet verre van het slagveld van Marengo, waar eens diezelfde fransche vanen reeds bijna verslagen, eene des te roemrijker overwinning behaalden waar de dappere desaix sneuvelde, na door zijn beleid en moed zijn vaderland de zege verzekerd te hebben. Dat veld, eenmaal getuige van zoovele heldendaden, die streken die de zon hadden zien opgaan, die bij Waterloo