is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biadz,

De abdij van Prume in hare betrekking tot de stad Arnhem; door J. H. Hofman ■ 239

Bernard. Joseph. van Kruissen, 1771—1812 aartspriester van Groningen; door J. H. H 258

Amersfoort. Godsdienst en onderwijs, 1580—1680; door W. F. N. VAN Rootselaak. (Vervolg) 259

Florentius van Vianen, pastoor te Laren; door B. P. Velt- HUIJSEN 302

Josepbus van Berkel, pastoor te Kampen; door B. P. Velt-HUIJSEN 305

Het grafschrift van proost Dirk van Wassenaar in de St. Janskerk te Utrecht; door O. A. Spitzen 307

Eerste Mis van Mr, Peter van Boichem, bisschoppelijk kapellaan; door J. H. H 333

De abdij van Orval, als kweekschool van Jansenisten en als de oorsprong van de Jansenistische priorij te Rijnwijk; door fr. W. Hoevenaars. (Slot) 334

Bijlage. Decretum capituli generalis Ordinis Cartusiensis anni 1725 450

Verslag over de Hollandsche Missie ten jare 1617; door Dr. G. Brom 457

Alphabetisch register 473