Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd als zeer problematisch beschouwd heb. O! Als er geen andere leerstof was, en als men bij verdere ontwikkeling de wiskunde niet als leervak kon opnemen!

13. Voor het onderwijs in de aardrijkskunde heeft men weer slechts het examenwerk te raadplegen. Daar onder zijn opgaven, die voor den inlander alleszins gepast zijn. Ik reken daartoe die, welke betrekking hebben op Indië, bepaaldelijk zijne naaste omgeving. Maar een schetskaartje van de Oostzee, een van Noordholland, van Noordbrabant, Gelderland, Groot-brittanje en Ierland, enz. Op welk leerplan zijn zulke opgaven gebouwd?

14. Wat de geschiedenis betreft kan ik niet nalaten hier over te nemen de opgaven zoo als zij p. 308/9 van het verslag voorkomen. Ik kan alleen zeggen, dat ik geen begrip heb van het leerplan, dat het recht geeft tot zulke opgaven; dat ik niet weet wat in hoofd en hart van den inlander moet omgaan, als hij zich tot het behandelen van eenige dier onderwerpen moet zetten. Men oordeele.

Magelang, 1879. Opstel naar keuze over: a. de komst der Nederlanders in Indië. b. Daendels. c. Karei de Groote.

Magelang, 1881. Als boven over: a. Jan Pieterszoon Koen. b. Herman Daendels. c. Dipo Negoro.

Probolinggo, 1880. Als boven over. a. Het ontstaan van het rjjk van Djökjokertö. 6. Maarschalk Daendels. c. Het rijk van Karei de Groote na zijn dood.

Probolinggo, 1881. Als boven over: a De opheffing der O. I. Compagnie, b. De Chineesche oorlog op Java. c. Het ontstaan van Djökjokertö.

Fort de Koek, 1879. Een opstel, naar keuze, over: a. Alexander de Groote. b. De ontdekking van Amerika, c. Stadhouder Willem III. d. Maurits. e. De Java-oorlog. ƒ. De geschiedenis van Sumatra.

Tondano, 1878. Als boven, over: a. Alexander de Groote. b. Jan Pieterz. Koen. c. Peter de Groote. d. Napoleon I. e. Dipo Negoro. /. Soerapati.

Sluiten