Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tondano, 1879. Als boven, over: a. De oorlogen van het Nederl. Indische Gouvernement op Sumatra. ft. Uitvindingen en ontdekkingen in de 15de en 16de eeuw. c. Stadhouder Willem III, of Willem I.

Tondano, 1880. Als boven, over: a. De ontdekkingstochten naar Indië. ft. De kruistochten, c. De Watergeuzen. d. De Pruisische oorlogen, e Toestand van Nederland tijdens het bestuur van Lodewijk Napoleon. /. Het bestuur van Maatsuijker.

Tondano, 1881. Als boven, over: a. Cyrus, of over Alexander de Groote. ft. Karei V. c. De ontdekking van Amerika, d. De Fransch-Duitsche oorlog, e. De oorlogen met Bali. ƒ. De Atjeh-oorlog.

Amboina, 1878. Als boven, over: a. Alexander de Groote. ft. Keizer Augustus c. Karei' de Groote. d. Prins Willem III. e. De oorlog tegen Dipo Negoro.

Amboina, 1879. Opstel naar keuze, over: a. Het tweede Driemanschap. 6. Lodewijk de XIV. c. Oldenbarneveld. d. De verdeeling van het rijk van Mataram in 1755.

Amboina, 1880. Als boven, over: a. De Punische oorlogen. ft. De kruistochten, c. Nederland van 1650-1672. d. De bestuursjaren v. d. G.-G. Maatsuijker. e. Napoleon III.

Amboina, 1881. Als boven, over: a. De val v/h. Westersche Bomeinsche Bijk. ft. Wat weet gij van de geschiedenis van Ambon? c. Peter de Groote. d. Het Engelsch tusschenbestuur in Nederlandsch-Indië.

Amboina, 1882. Als boven, over: a. Willem de Zwijger, ft. Dipo Negoro. c. Wat weet gij van de jongste gebeurtenissen op Sumatra?

15—22. Met deze vakken kan ik mij zeer wel vereenigen, als zij naar de behoefte van den Inlander onderwezen worden. Algemeene natuurkunde, teekenen en zingen vooral hebben voor hem groot nut. De paedagogiek en de didaktiek kunnen voor den toekomstigen onderwijzer niet gemist worden. De landbouwkunde en de landmeetkunde hebben zeker waarde voor hem; altijd zal men echter

) MED. N.Z.G. XXXI. 7

Sluiten