Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij familie of geburen in dezelfde of eene naburige desa te voegen, om na verloop van tijd hier of elders een nieuw huwelijk aan te gaan; even goed als het bekend is, dat menig paar te samen leeft, zonder dat er een verschijnen in de soeram bi, bij het begin der samenwoning noodig werd geacht.

Wij kennen een' man, en meer dan éénen, die zijne vrouw na de geboorte van het eerste kind verliet, en sedert spoorloos is verdwenen. Wij kennen eene vrouw, en zij is niet de eenige, die zoo iets deed, die baren man en vijf kinderen verliet, en nooit terugkeerde. Jaren daarna vernam men, dat zij met een soldaat naar Atjeh was getrokken, en daarna weêr naar Java teruggekeerd was. Wij kennen meer dergelijke gevallen; even als ons gezinnen bekend zijn, waar men moeielijk zou kunnen bewijzen wettig samen te leven. Onder militairen gaat dit al heel eenvoudig toe! Een soldaat komt in kennis met eene vrouw; hij begeert haar tot »vrouw"! Hij roept drie of vier zijner kennissen, al of niet met den korporaal, en verklaart ernstig, dat hij deze vrouw, die daar tegenwoordig is, tot ,/zijne vrouw" verkiest; de vrienden zijn getuigen; en ,/een hartige teug" besluit de plechtigheid. Het is ons voorgekomen, dat zulk eene vrouw z/haar soldaat" bad verlaten, christen wilde worden, en met een' christen desaman wilde trouwen. Toen die soldaat dat hoorde, liet hij ons weten, dat er van dat christenhuwelijk niets kon komen, want dat die vrouw zijne //wettige vrouw" was. De desalui zaten er erg over in. Natuurlijk is die vrouw getrouwd met dien desaman, en de soldaat zocht elders zijn' troost. Vooral in de steden is het trouwen, echtscheiden, elkander ontrouw worden en verlaten en te samen onwettig leven aan de orde van den dag.

Sluiten