Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collega in een ander dorp meent, dat het een god is. Welk sterrenbeeld met dien krokodil bedoeld is, blijkt mij niet, en hetzelfde moeten wij bekennen omtrent verscheidene andere, die ons opgegeven zijn buiten bovenstaande teekening. Deze zijn: . I. Kembah, een woord dat splijten of althans een aanverwant denkbeeld uitdrukt. 2. Poeïkan, d. i. schildpad. 3. Bembah, d. i. kreeft. 4. Sapoen, d. i. garnaal. 5. Kapoegoe, d. i. tol. 6. Koöko, d. i. vogel, haan of kip. Het woord vogel kan evenwel in een bekend Alifoersch raadsel ook morgen of nacht verbeelden.

Dit raadsel luidt aldus: ikaskas ni koöko oeng koelo = door den witten vogel wordt uiteen gejaagd = de heldere morgen, die de menschen hunne woningen uitdrijft naar de tuinen, zooals de kip hare jongen van onder hare vleugels uitdrijft bij het aanbreken van den dag. Rewokën ni koöko oe rëmdëm = door den zwarten vogel wordt verzameld = de zwarte nacht, die met zijne vale vlerken de raenschen verzamelt in hunne woningen, zooals de kip hare kuikens des avonds verzamelt. Dat de sterren bij het naderen van de heldere wieken van den morgen uiteengedreven worden, is voor een ieder duidelijk, en dat ze des avonds zich andermaal verzamelen is tevens helder genoeg.

In den regel beginnen Inlanders hunne sterrenlijst met Pahi-pokal, in de voorgaande teekening in de maand October voorkomende. Wij zouden het woord kunnen vertalen met kriel-rog of rog met afgekapten staart, zooals de teekening eenigszins aangeeft, welke kriel-rog alleen aan den hemel en niet in de werkelijke zee leeft. Het sterrenbeeld stelt ongetwijfeld de weegschaal voor.

De tweede in de reeks is Pahi-ipoesan d. i. de rog met den staart. Het is de schorpioen, en wanneer in

Sluiten