Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAND EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

Eerste indrukken eu ervaringen op het eiland Savoe.

(Uit de brieven van den Zendeling Ph. Biegeb.)

Gelijk ik u in een' vorigen mocht meêdeelen, waren wij weibehouden op Savoe aangekomen. Andermaal moest ik, om aan wal te komen, in eene sloep stappen; want Séba heeft, gelijk ook de andere plaatsen op Savoe, geen veilige ankerplaats. In de drooge of Oost-moesson (April-October), kan men veilig dezen afstand van 't schip naar 't strand in 20 minuten afleggen, en ook zijne goederen droog aan wal krijgen met sloepen van 't schip; maar in de regen-moesson is het vaak onmogelijk hier aan wal te komen; dan moet het schip naar Timoe (Oost-Savoe) om te ankeren. Alhoewel de christenen niet zeker wisten, dat ik met deze boot zou komen, waren toch velen aan 't strand vergaderd, en van de goeroe's ontbrak er niet één. Met blijdschap en hartelijkheid werd ik ontvangen; allen waren terstond bereid mijn goed op eene veilige plaats te brengen en zelfs gedurende den nacht te bewaken, terwijl het den morgen daarop met evenveel moed (ik gebruik met opzet dit woord, wijl er inderdaad moed toe noodig is, om in de hitte van 't Savoeneesche klimaat zware kisten te versjouwen, en dat wel meest door vrouwen, daar deze sterker zijn dan de mannen, die 't werk liever aan de vrouwen

med. n z o. xxxiii. 9