Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Verslag over de Kweekschool en de Scholen in het ressort Midja-warna over 1906, door J. Kats ^145 IV. Jaarverslag aangaande den werkkring S8garan over het jaar 1906, door S. S. de Vries 149 V. Verslag omtrent den werkkring Swaroe over het jaar 1906, door D. Louwerier 157 VI. Verslag over 1906 betreffende den werkkring ParerSdja, door S. Luinenburg 174 Berichten aangaande den voortgang der Evangelisatie in de Minahassa, gedurende het jaar 1906 189 Statistieke opgaven betrekkelijk het Zielental in de Christelijke gemeenten in de Minahassa, op uit. 1906 246 Statistieke opgaven van het aantal gedoopten, aangenomen lidmaten en voltrokken huwelijken in de Minahassa, gedurende het jaar 1906 . . 258 Staat der^Genootschapsscholen in de Minahassa, op uit. Dec. 1906 264 Jaarverslag van de Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers en Voorgangers te Koeranga (Tomohon; over het jaar 1906, door J. H. Hiebink Rooker 268 De Zending in Posso gedurende 1906, door Ph. H. C. Hofman 336

Zendingwetenschap.

Referaat op de Algemeene Vergadering der Utrechtsche Zendingsvereeniging, gehouden in 1907, door A. Hueting 285 De ontwikkeling der Zendingsscholen op Midden-Celebes, door N. Adriani . . Spaarbank „Minahassa" 353 369

Corrigenda 3°5