Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISTRICT. PLAATS. Iïilandsch leeraar. Tombariri . Kakaskaisen Bantik .... Kakaskassen Tombariri . Lolah 0. Turangan Lemoh Tanawangko Koha Tatelei Agotei Malalajang .. Kalasei Kinilow .... Tinoor Kajawoe Sendoek .... Mokoej)a S. Welei Th. Dien J. Kumaunang S. Sumendap W. Lantang Toulian en Toulimambot. Toulimambot Toulian Toulimambot. Toulian Toulimambot. Toulian. Popo J. Wuaten Teling Kumu-Arakan Raprap Sondaken i J. Loing Tondano 1 U. Adam Wulauan L. Adam ' A. C. Tumbel Rerer H. Pesot Makalisung Kinaleosan Komby . Ch. Pan^auw Sawangan Kolongan Ranowangko .... J. Koroinpis Lalumpei Tulap Eris G. J. Lumanaw Watuinea Telap Toulian-ketjil ... P. J. H. Najoan Ranoinerut Papakelan U. Adam Kapataran J. Poliï Kajuroja Watulanei Tandengan E. Lumanaw Maumbv Seretan Koya | B. Wenas 776 499 1500 623 227 87 502 160 490 491 476 691 252 147 120 143 100 10692 820 591 379 141 545 210 427 299 429 463 747 517 680 567 334 527 760 413 445 812 288 327 1353 226 239 181 56 60 5 *21 12 20 1 '157 105 11 39 86 *104 1002 738 1807 649 286 88 505 160 547 497 . 480 691 312 152 120 229 100 10953 320 591 379 141 545 210 428 299 429 463 747 517 680 667 334 527 761 420 445 842 288 327 1353 OVERGANGEN. Protestant tot Roomsch Roomsch tot Protestant Toelichtingen. Chineezen. Gorontaloeezen. Een me r sje met een Chinees getrouwd.