Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kon niet anders, en toch heeft ook dat dikwerf wrange vruchten gedragen!

En nu de resultaten van haar arbeid! Hoe is de huidige toestand ? Ik zou kortweg kunnen zeggen: zooals die kan zijn, gelet op het U reeds medegedeelde. Het aantal Christenen is vrij groot, en breidt zich nog steeds langzaam uit. Zijn het niet meest naamchristenen? Ja, maar toch minder dan men denken zou.

Het Christendom heeft, naar mensclielijken maatstaf gemeten, vasten wortel geslagen in Halmahera's bodem. Het is bij het onderzoek naar het constante der Christianisatie niet de eerste vraag: op welke basis van Christelijke kennis steunt zij, maar hoe diep is zij geworteld in den wil der bevolking? En de bevolking d. w. z. het gechristianiseerde deel, heeft in den verloopen tijd bewezen: Christen te willen zijn!

Zijn er dan geen afvalligen? Zeker wel, maar niet heel veel. Het is juist het grootste bewijs van de Goddelijkheid van de beweging op Halmahera, dat er zoo weinig afvalligen zijn. Het is toch verbazend, welke plagerijen de Christenen verduurd hebben van hun Heidensche stamgenooten, en van de Mohammadaansche hoofden. Ook was de politieke toestand het Christendom langen tijd ongunstig. Het was toch langen tijd een uitsluitend voorrecht(?) van de Christenen belasting te moeten betalen, kampongdiensten te moeten doen etc. Heidenen en Mohammadanen waren van alles vrij. Wie, zooals ik, dat alles meegemaakt heeft, verwondert zich er niet over, dat er ook wel afvalligen geweest zijn. maar hij noemt het een groot wonder Gods, dat slechts zoo weinigen afvallig werden, en het is voor hem het grootste bewijs van Gods werk op Halmahera, dat er nog Christenen zijn, laat staan, dat het Christendom er bloeit!