Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spaarbank „Minahassa."

Verslag over Het Elfde Boekjaar, loopende van 1 Januari tot 31 December 1906.

Voor de eerste maal sedert de oprichting onzer Bank viel in het afgeloopen jaar geen toename van kapitaal te constateeren. Het aantal inleggers en hun tegoed, na bijgeschreven rente, bedroeg respectievelijk op: Ultimo December 1906 1131 inleggers met ƒ 228.054.58

1905 ls04 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1023 924 867 762 738 685 630 575 428 228.925.86 205.223.64 181.481.23 144.689.08 129.794.35 106.526.85 73.467.84 58.404.35 37.625.68

Het kapitaal der inleggers op 31 December 1906, nl ƒ228.054.58 werd verkregen als volgt: Tegoed op 1 Januari 1906 ƒ 228.925.86 Ingelegd in 1906 ƒ 84.197.51 Terugbetaald „ 92.054.26 „ 7.856.75 ƒ221.069.11 Rente te goed gedaan over 1906 „ 6.985.47 ƒ 228.054.58

De inleggers en hun Ulto. Decbr. 1905 en Ulto. Inleggers Inleggers 1905 1906 628 Inlanders 731 162 Inl. Verg. 177 215 Europeanen 206 7 Europ. Verg. 7 10 Vr. Oosterl. 9 1 Verg. „ 1 1023 1131 tegoed excl. rente waren op Decbr. 1906 verdeeld als volgt: Kapitaal 1905 ƒ 59.201.81 51.472.78 105.938.22 3.187.05 3.524.43 75.39 ƒ 223.399.68 ƒ Kapitaal 1906 51.336.50 65.654.89 „ 100.730.94 „ 2.696.85 571.84 78.09 ƒ221.069.11