Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijeenkomst bij te wonen, antwoordde hij: „Als u wenscht, dat Moslims uwe Chr. godsdienst-oefening komen bijwonen, dan is het noodzakelijk, dat gij het centraalpunt van uw post verlegt naar buiten de hoofdplaats, op een terrein waar de Soendaneezen buiten directen invloed van het Mohammedaansche desa-bestuur zullen kunnen leven".

De leden van vier Mohammedaansche huisgezinnen wier kranken ik had mogen helpen en die op Zondag onze bijeenkomsten bezochten, kwamen van 7 K. M. ver buiten de hoofdplaats. Op hunne wijze betoonden zij hunne vreugd over den goeden raad van hun eigen Opperhoofd, waardoor zij nu ook wisten hunne desa's te mogen verlaten, waar hun reeds zoovele plagerijen en grievende beleedigingen waren aangedaan. Zij waren de vier eerste gezinnen, die verzochten zich met ter woon te mogen vestigen nabij ons nieuw centraalpunt te Tjiderès, 15 K.M. van de hoofdplaats en 20 K.M. van hunne desa's, zoo óók in de nabijheid van school en kerk, en later ook van het ziekenhuis. Met dat verhuizen hebben zij onder meer óók moeten prijsgeven hun aandeel in de communaal bezeten desa-gronden, dat zij van hunne vaderen hadden geërfd en straks aan hunne erfgenamen zouden moeten achterlaten. Dat alles moesten zij prijsgeven zonder eenige zekerheid te hebben ook te Tjideres voldoende gronden te zullen bekomen tot aanplant hunner voedingsmiddelen. — Inderdaad was het toen een zeer moeilijke tijd en had de Heer der Zending er ons niet doorheen geholpen, wij waren er niet doorheen gekomen, want onze actie verwekte al spoedig eene toen niet verwachte reactie.

Nabij ons kerk-erf wordt de Daendels' postweg doorsneden door het riviertje Tjiderès. Rondom het alzoo gevormde kruispunt, liggen bijeen de hoekpunten van vier Mohammedaansche desa's. Van uit deze vier desa's, wier centraalpunten meer of minder ver verwijderd liggen van het genoemde kruispunt, kwamen steeds meer Mohammedaansche gezinnen, wier bamboe-woningen zoo gemakkelijk te verplaatsten zijn, opschuiven naar dit kruispunt; zoodat ook nu nog onze 80 Christen-huisgezinnen wonen binnen die vier desa's bestuurd naar Art. 71 R.R. Met dankbaarheid

Sluiten