Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z.S.R. uit door de publicatie van het aantrekkelijk verhaal van Zendeling J. van Muijlwijk, over een pionierstocht in 1912 door hem ondernomen. Hij noemde het: „O n d e r en met Papoea's in de Prauw en door het Bosch" Het is opgewekt en onderhoudend geschreven. Negen platen op kunstdruk en een terreinkaart verduidelijken den tekst (ƒ1 .40, geb. ƒ1 .90). Hierbij verscheen een boekje „Vertelpunten" dat in staat stelt een goed deel van dit werk, voor vertelstof aan kinderen te gebruiken (25 cent).

Over „Papua" in 1888 officieel door de Eng. regeering 1 ) in bezit genomen, is ook een en ander verschenen dat zeer de moeite waard is. In Mary Entwistle's The Book of Island Babies (3e druk) komt een aardig verhaaltje voor van een Papoesche baby, met een leuk plaatje. Onmiddelijk op de plaat van Stuart Hardy aansluitend is een verhaal van dezelfde schrijfster in „The Book of other Babies". Beide boekjes met hun schat van verhaaltjes, mooie plaatjes en versjes kosten 75 cent per stuk. — Om aan kinderen van 6-8 jaar over de Papoesche kinderen te kunnen vertellen is er een handig boekje verschenen, met vertelpunten, allerlei wetenswaardigheden van land en volk en liederen (gedeeltelijk op muziek). Het is geschreven door Mildred Nevill en heet „Little Brown Islanders" (35 cent). Er staan enkele prentjes in, o.a. een reproductie in zwart van de plaat in kwestie.

Voor de ouderen is goede en pakkende vertelstof te vinden in de levensbeschrijvingen van drie pioniers uit de N. G.-Zending aldaar, nl. Albert Maclaren (1898), William George Lawes (1907) en Jam.es Chalmers (1901). Over den eersten is alleen een Engelsche bron. In 1920 verscheen: „A Pioneer of New G u i n e a (the Story of A. A. Maclaren) door Edgar Rogers. Het geeft een levendig beeld van land en volk van dit gedeelte van het nog zoo weinig bekende eiland. Zeventien

1) Over den zendingsarbeid in Britsch-Nieuw-Guinea vindt men enkele gegevens in de „Mededeelingen" van 1920, afl. 4, blz. 357-360.

Sluiten