Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koken, den zesden dag kijkt zij je niet meer aan; want jij bent oud geworden met Meoe, je hart is gewoon geraakt aan Meoe, en den zevenden dag is zij weggeloopen met een of anderen jeugdvriend. Dan ben je maloe voor het heele dorp, de menschen en die jonge vrouw zullen je uitlachen. Waarom wil je verdriet over je roepen en leed over Meoe brengen?"

Toen zei de oude Keloe: „Heer, zij zegt dat zij veel van mij houdt, en dat zij Meoe wil helpen!"

„Neen, Keloe, zij houdt niet van je rimpelige huid, en je magere handen, zij houdt van je karbouwen, van je kralen snoeren, van je zilveren banden en ringen, en Meoe heeft geen hulp noodig; dwaze Keloe, wat ben je nog dom op je ouden dag. Jij bent in leeftijd haar vader, dacht je, dat zij voor je zal zorgen, zooals Meoe voor je zorgt?

Kom, laat je toch niet drijven op de beloften, die zij doet! Wie weet, of zij nu reeds niet haar liefje heeft, en als je haar neemt, zal haar liefje zich tooien met de zilveren banden en ringen en op je paarden rijden en winst behalen met je karbouwen, en beiden zullen fluisteren: „O, die Keloe, die oude Keloe, wat is hij dom."

En bij de bron en in den tuin en in het bosch, zullen zij elkaar ontmoeten, zij zullen samen sirih pinang eten, zij zal lachen en zeggen: „Die oude Keloe, als hij sirih pinang wil eten, moet ik ze eerst voor hem kauwen", en beiden zullen schaterlachen en hij zal haar omarmen en zij zal zich aan hem geven".

De goeroe zei: „Keloe, als je Koesi in huis wilt nemen als je tweede vrouw, moet je weten, dat Sani altijd bij haar komt, haar vader en moeder reeds een gulden van hem hebben ontvangen, zij samen zullen gaan wonen."

„Dat is niet waar, Toean Goeroe!"

„Jawel, dat is wel waar, Keloe, zij zei gister nog tegen mij: „Kom, die oude Keloe met zijn rimpelige huid, hij verbeeldt zich zeker nog jong te zijn".

„Hoor je wel? hoor je wel?" zei Meoe.

Keloe schudde ongelukkig zijn hoofd en zei: „Is zij zóó slecht? Neen, zóó slecht is zij niet".

Toen viel Meoe uit en riep: „Slecht! Slecht! Jij bent

Sluiten