Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slecht! Jij wilt je oude vrouw verstooten, een jonge meid nemen, en dat zegt dan dat zij slecht is. Toean, is zij slecht? Neen, hij is slecht!"

„Neen, zij gaat niet met Sani", zuchtte Keloe.

„Maar Keloe, begrijp je nu niet dat jeugd jeugd zoekt, en oud bij oud behoort?

Wil je het je flinke, trouwe Meoe onmogelijk maken, verder voor je te zorgen, je overgeven aan de lusten en nukken van die jonge deerne, geen oogenblik rust meer hebben, omdat je jaloezie je zal plagen, achterdocht je den slaap zal rooven? Keloe, oude, domme Keloe, blijf toch alleen met je trouwe, goede Meoe.

Weet je wat Keloe? We gaan vrede sluiten met je vrouw! we gaan sirih-pinang eten, je gaat niet weer uitzien naar Koesi, die met Sani wil gaan wonen".

Maar Meoe wilde nog geen vrede sluiten, zij zag aan haar man, dat Koesi nog in zijn oogen was, zij wilde dat meisje eerst heelemaal uit zijn oogen weg hebben, zij wilde, dat zij zelve weer in zijn oogen spiegelde, gelijk vroeger.

Dit zag de pendeta niet; want hij kende den ouden „deemoedigen" Keloe niet zoo goed als zijn vrouw hem kende; hij wist niet, dat onder dien „deemoed" een domme, brutale hartstocht gloeide, die jaren van vrede wilde verstoren en jaren van geluk wilde verwoesten.

„Heer!" zei Keloe, „als Meoe geen vrede wil sluiten, kan ik toch ook geen vrede sluiten!"

„O, schijnheilige Keloe, gelukkig dat je vrouw je beter kent dan de pendeta je kent; het leelijke van je is, dat je nu ook nog de schuld op haar werpt, dat zij geen vrede wil sluiten, en daar ben je ten slotte blij om; want dan meen je recht te hebben je zin te doen, en te zeggen: „Meoe wil geen vrede, alzoo zoek ik den omgang met Koesi".

„Ja, Heer, maar waarom is Meoe dan ook zoo boos?"

Toen zag de pendeta, dat in Keloe's oogen nog het beeld van Koesi gloorde en hij voor alle goede dingen blind was.

„Keloe, loop jij dan maar als een blind paard in de takken en met je beenen tegen de steenen; maar ik ben erg boos op je; als je weer in de kerk komt, dan wil ik je niet in de eerste rij zien, je gaat dan heelemaal achter zitten".

Sluiten